Szerző: andrelowoa | november 19, 2008

A VILÁGOSSÁG rózsafüzér titkai:

1. Aki értünk a Jordánban megkeresztelkedett; (2 Kor 5,21) (Mt 3,17)

A Jézus személyében immár elérkezett Országa kinyilatkoztatása: Mindenekelõtt a Jordánnál történt keresztség a világosság titka. Itt ugyanis, miközben Krisztus, az ártatlan, aki ‘bûnné’ teszi magát értünk, megmerül a folyó vízében, megnyílik az ég, és az Atya szava a szeretett Fiúnak nyilvánítja Õt, s közben a Szentlélek leszáll rá, hogy ráruházza a küldetést.

/ II. JÁNOS PÁL PÁPA: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. 2002. október 16./

Szent Édesanyánk üzenete: Szíveteket töltsétek meg Isten szeretetével, és örvendjetek, mert Szabadító született a ti megszabadításotokra, szelíd szívû Szabadító. /…/

“Azért jött, hogy felnyissa a vakok szemét, kiszabadítsa a börtönbõl a foglyokat és azokat, akik sötétségben élnek.” /…/ Arra született, hogy szolgáljon, arra született, hogy megváltson benneteket, és most is ugyanaz a Jézus szól hozzátok üdvösségetek érdekében. Ugyanaz a Szabadító figyelmeztet benneteket, hogy mindannyian Hozzá tartoztok. Testben vált láthatóvá, és értetek áldozta magát, gyermekeim, hogy titeket szabaddá tegyen. Jöjjetek hát, örvendezzetek és teljetek el boldogsággal! Jöjjetek, és hirdessétek Szent Nevének nagyságát! Jöjjetek, és legyetek Szavát hordozó, ujjongó hírvivõk! /…/ Gyermekeim, éljetek az Úr mennyei parancsolatai és törvényei szerint, mert egyetlen szóban foglalható össze a mennyei törvény. Ez a szó a SZERETET.

2. Aki nekünk a kánai mennyegzõn kijelentette önmagát (Jn 2,1–12, Jn 2,4)

A világosság titka az elsõ csodajel Kánában, amikor Krisztus, – Máriának, a hívõk között az elsõnek közbenjárására – borrá változtatván a vizet, megnyitja a hitre a tanítványok szívét. / II. JÁNOS PÁL PÁPA: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. 2002. október 16./


Urunk szavai: Én vagyok Jézus Krisztus. /…/ A ti üdvösségetekért ontottam ki Vérem. A Földön testben éltem a bûnösök között. Meggyógyítottam a betegeket és feltámasztottam a halottakat. Nem hagytalak el benneteket, hiszen még mindig köztetek vagyok, és gyógyítalak benneteket. Jöjjetek hozzám, hogy meggyógyuljatok! /…/ Megtanítalak arra, hogy szeressetek engem, és szeressétek egymást. /…/ Törvényem a szeretet törvénye. Kövessétek!

Ismeritek-e a tékozló fiú példáját? Vétkezett, de hogyan fogadta õt atyja? Nagy szeretettel fogadta, és megünnepelte ezt az eseményt.

A Háromszorosan Szent Isten szava: Ember! Asszonynak szülötte! Tiszteld a Napba öltözött Asszonyt! Gyenge ember! Az õ karjában találj vigasztalást, abban a két karban, amelyek Fiamat vitték át a sivatagon Egyiptomba! Tiszteljétek az Anyát, aki jóakaratával tisztelt engem! Talán én nem tiszteltem õt eléggé? Nagy dolgokat tettem a Napba öltözött Asszony kedvéért! Attól a naptól kezdve, hogy Lelkem beárnyékozta, minden nemzedék boldognak hirdeti õt. Alázkodjatok meg lélekben, egyre inkább alázkodjatok meg, és tartózkodjatok az arcfintoroktól, amikor arra kerül sor, hogy közbenjárásáért könyörögjetek. Ki mondja nektek azt, hogy nem hallgatom meg õt? Talán nem Édesanyátok járt közben Kánában? “Tegyétek meg, amit nektek mond!” Ezeket a jeleket úgy gondoltam ki, hogy lelketek megértse azt, amit ma elutasít. Ez a jel minden eljövendõ idõre szól. Istenanyai méltósága van annak az Asszonynak, akinek ruhája a Nap és ékessége az én Szentlelkem, a háromszorosan Szent, aki betölti az egész világot.

3. Aki Isten országának a meghirdetésekor meghívott minket a megtérésre

(Mk 1, 15) (Mk 2,3-13) (Lk 7,47-48)

A világosság titka a prédikáció, mellyel Jézus meghirdeti Isten országának eljövetelét és megtérésre hív, megbocsátja azok bûneit, akik alázatos bizalommal közelednek hozzá, s ez annak az irgalmas szolgálatnak a kezdete, melyet Õ a világ végéig folytatni fog, különösen a bûnbánat szentsége által, melyet Egyházára bízott. / II. JÁNOS PÁL PÁPA: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. 2002. október 16./

Könyörgés: Jézusom, öltöztess alázatba, tisztaságba és törvényed iránti engedel-mességbe, mert ez kedves az Atya elõtt.

Jézus szavai: Béke legyen veled! Ezért mondom, légy olyan, mint a vámos, mert sokan elítélik közületek felebarátaikat, és elfelejtik, hogy tegnap még maguk is ugyanabba az álomba merültek. Ne mondjátok: “Rendet raktam házamban, és elõkészítettem az Úr számára. Bármikor eljöhet hozzám. Készen állok fogadására. Nem vagyok olyan, mint felebarátom, aki nem böjtöl, nem imádkozik és gonosz életet él.” Világosodjatok meg, mondom nektek! Ajkatok már elítélt benneteket. Elõször ti magatok gyógyuljatok meg, és ne ítéljétek el azokat, akik nem tudják, melyik a jobb és melyik a bal kezük. Úgy jöjjetek hozzám, mint a vámos, és kérjetek, hogy legyek irgalmas hozzátok, bûnösökhöz, mert mindannyian alá vagytok vetve a bûnnek.

Elmélkedjetek Izajás 54,5. versén! „Mert maga Teremtõd lesz a hitvesed, a Seregek Ura a neve. Izrael Szentje lesz a Megváltód, akit az egész föld Istenének hívnak.” Mindenki nevezzen engem ma Võlegénynek!

4.  Aki tanítványai elõtt színében elváltozott (Lk 9,35)

Kiváltképpen a világosság titka a színeváltozás, mely a hagyomány szerint a Tábor hegyén történt. Az isteni dicsõség fölragyog Krisztus arcán, s közben az Atya az elragadtatásban lévõ apostoloknak megparancsolja, hogy Õt hallgassák, s legyenek készen vele együtt átélni a szenvedés fájdalmas óráját, hogy vele együtt eljussanak a föltámadás örömére és a Szentlélektõl átformált életre.

/ II. JÁNOS PÁL PÁPA: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. 2002. október 16./

Jézus szavai: Hullass szemedbõl könnyeket és tarts bûnbánatot! Jöjj, bánd meg teljes szívedbõl bûneidet, én gyengéden átalakítalak és megbocsátom, amit elkövettél. /…/ Hallom-e tõled ez áldott szavakat: „Örömtõl ujjongok az Úrban! Háromszorosan Szent Istenemben örvend a lelkem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett engem!” /…/

Be akartok lépni Háromságos istenségünk örömébe? Hívjátok akkor a Szentlelket, az Életadót, aki a karizmákat adja, hívjátok szívetek megvilágosítóját, aki képes mindent betölteni anélkül, hogy Õt bármi határai közé szorítaná, hogy nyilvánítsa ki hatalmát lelketekben, és parancsára minden újuljon meg bennetek. Jóságos szeretetén és kegyelmén keresztül megmutatja nektek dicsõséges hatalmát abban az ÁTVÁLTOZÁSBAN, amit bennetek véghez vihet. A te nyomorúságos idõdben nemzedék, amikor mestereddé vált a bûn, ami méregként ömlik beléd,  ÉN, a SZERETET és IRGALOM MESTERE, bõséggel adom neked a gyógyszert, az én Szentlelkemet, hogy meggyógyítsalak téged. …/ ÉN VAGYOK a kegyelmek isteni FORRÁSA: Aki sötétségben utazik, az a sötétségben fogja befejezni utazását. Aki választása szerint a VILÁGOSSÁGBAN utazik, az a VILÁGOSSÁGBAN fogja befejezni utazását. ÉN VAGYOK A VILÁG VILÁGOSSÁGA! ÉN VAGYOK AZ ÉLET!

5. Aki nekünk az Eucharisztiát elrendelte. (Jn 13,1)

Az Eucharisztia alapítása, mellyel Krisztus a kenyér és a bor színe alatt a testét és vérét adja eledelül, bizonyságául “mindvégig” tartó szeretetének az emberiség iránt, melynek üdvösségéért föl fogja áldozni önmagát. /…/ A húsvéti misztérium szentségi kifejezése.
/
II. JÁNOS PÁL PÁPA: ROSARIUM VIRGINIS MARIAE. 2002. október 16./

A mi Urunk Jézus szavai: “Kedves, én, az Úr állok az ajtóban és zörgetek, meghallasz-e, ajtót nyitsz-e? Ha megteszed, bemegyek hozzád, veled étkezem, te meg velem.”

Jézus vagyok, Jézus Krisztus. Az én Kenyeremmel táplálkozol, lélek! Ó kedves lélek, /…/én vagyok Jézus, a te Megváltód. Éhes vagy? /…/ Éhezz mindig Kenyeremre! Jöjj, Kenyerem nem kerül semmibe, és ha velem táplálkozol, betelsz. /…/ A te kenyered csak pillanatnyilag elégít ki téged, de ha az én Kenyerembõl eszel, azzal betelsz. Táplálkozz most belõlem, Szívembõl töltsd meg szívedet, /…/ imádj engem és csak engem! Hívlak, hogy fogadj be engem! Igen, a kis fehér ostyában… Jöjj és igyál engem! Tisztulj meg! Szeretlek, és látni akarom, hogy befogadsz, ne tagadj meg soha! Vágyakozz utánam és csak utánam! A tabernákulumban várlak. Sohase cserélj fel engem mással! Engem tégy az elsõ helyre! Reám nézz elõször, és engem nézz szüntelen. /…/ Sohase keress mást, csak engem! Sohase keresd korábbi életed régi szokásait. Szent vagyok és Úr! /…/ Mondd nekem: “Szeretlek Téged Jézus!”


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: