Szerző: andrelowoa | december 9, 2008

TÁLTOSOK

Az Ősmagyar Táltos Egyház egy Magyarországon bejegyzett és törvényesen működő egyház, amely nagy hangsúlyt helyez a gyógyításra is. Alapítója Kovács András (a Táltos hagyaték őrzője), aki hivatásos csontkovácsnak vallja magát. Ezen egyház érdekessége, hogy az ősi magyar természetes hitvilág és a bibliai tanok szintetizálására törekszik, de magán viseli a new age jellemzőit is. Több olyan szertartásuk is van, például az izzó faparázson való mezitlábon való járás, amely szerintük Szűz Mária és más egyéb szentjeik segítsége és a bennük való hit nélkül lehetetlen. Először úgy gondolta, hogy ha másokkal is megosztja a gyógyítótudását, amit a lelkével gyűjtött, akkor elenyészik, de hamarosan iskolákat alapított, mivel ráébredt, hogy ereje nem csökken ettől.
gy vélik, hogy ezeket és sok más meglepő információt eltitkolnak a magyarság elől, (miket titkolnak el, milyen “ezeket”? Gondolom itt eredetileg benne volt az infó, de egy vandál kitörölte, így a szöveg érthetelenné vált) hogy könnyebben lehessen irányítani az embereket. Az egyház hívei egy saját világban élnek (a honlapjuk bevallása szerint), amelyben a földsugárzások, az energiák, a fény, a lélek, az érzelem és a gondolat az alapfogalmak. Tanításaik szerint a magyar nép szkíta eredetű.(Megj.: Ezt már módosította Kovács Magyar András: A legújabb verzió: 26000 éve az Istenanya (Nagyboldogasszony) madár alakban lejött a földre majd egy gyönyörű fekete bőrű nővé változott. 21 év alatt szült 12 szent gyermeket, majd a legkisebb 18 éves korában az Istenatya is lejött a földre feketepárduc alakban. Férfivá változott és megáldotta a 12 szent gyermeket, majd visszavitte magával az Istenanyát. A 12 gyermek leszármazottai a magyarok. Az összes többi nemzetet teremtette az Isten, de a magyarok az Istenanya és az Isten szerelméből születtek. Ez a 12 gyermek többször született már le a földre. A túlvilágon azokon a neveiken nevezik őket, amelyen a legnagyobb tetteket hajtották végre a földön. A 12 szent: Jézus, Szűz Mária, Szent Mária Magdala, Attila, Szent Márton, Mátyás, Szent György, Szent Nándor, Szent Erzsébet, Szent Margit, Emese, Szent Anna. Közülük ketten élnek jelenleg a földön. Az egyik Kovács Magyar András, aki a legkisebb és legkedvesebb gyermek – Szent Nándor szelleme, és a felesége Kovács Magyar Ildikó, aki Szent Mária Magdala szelleme. (Forrás: Kovács Magyar András: A képzeletet csak a valóság múlja felül))

Úgy gondolják, hogy ez a tudásuk az Úrtól való, amit megérzéseken keresztül kapnak meg valamint tapasztalják azokat a láthatatlan erők érzékelésével. Úgy hiszik, hogy az erre való képesség mindenkiben benne van, csak elnyomják magukban azt; ez a misztérium, csoda nem csak azé, aki megalkotta, hanem azé is, aki megérti! Sőtt, az ember születésének az a célja, hogy csodák részese legyen.

Az egyik legnagyobb csodánk a szeretet, amelyet csak adni lehet és nem várunk el érte viszonzást. Úgy gondolják, hogy maga a szó az “ezerszer etet” kifejezésből származik, amely az anyai odaadó szeretetre utal. (Révai Nagy Lexikona a szeretetről, mint fiziológiai jelenségről beszél, úgy határozza meg, mint a szerelem egy fajtája, amelyhez nem kötődik nemi vonzódás. Veres Enikő – IndexKelet Íródiák – így fogalmazta meg: “Lehet barát-barát közti, szülő-gyerek közti vagy osztálytársak közti szoros kapcsolat, amely egymás kölcsönös bizalmáról szól.[…] Igaz, egy-két kedves szó utal a bizalom és őszinteség kinyilvánítására, cselekedeteinknek is meghatározó szerepe van ebben”, Wagner Csilla leírja ([www.gyoriszalon.hu/oroksegunk/szofejtegetes.html]), hogy a szó urálitudomány mai állása szerint a “sor” szóból származik, aminek régies ejtése: “szer”, ami a kapcsolódást, társulást fejezte ki; rokonszenvezéssel alakult ki a mai szeretet, szerelem stb. szavunk.) örökség, és a

A vallásuk másik legfontosabb csodája a szerelem, amit két ember érezhet egymás iránt vagy az Istene felé mutathat. Úgy hiszik, hogy a szerelem a szeretetnél azzal több, hogy itt létezik a megbocsátás adománya is. T: Mindig az bocsát meg, akinek igaza van.

Hogy kinek van igaza azt a földi igazságon túli mércével mérik, amit csak az érthet meg, akinek sok tapasztalata van ezen a téren.

Az Istennel való szövetség is ez utóbbi: “bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek!” Ebben a szövetségben nincs helye a racionalitásnak, csak a szeretetnek, ezzel egy új világ kezdődik. (A többi keresztény hit megkülönböztet Ó- és Újszövetséget; előbbi Isten és a zsidó nép között köttetet Egyiptomból való kiszabadulásukból Mózes által, miszerint, ha betartják a törvényeket, akkor választott népként az Isten védelmét élvezik majd; Utóbbit Jézus kötötte a minden nemzetből való kereszténnyel: “Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek” – János 13:34, amely szerint a korábbi törvények helyett a szeretet általános törvényét kell követni ahhoz, hogy az Úr Ítéletének Napján feltámadjanak.)

Úgy vélik, hogy ezeket a tételeket vallották a szkíta és pártus elődeink. A szkíta királynő fia Jézus, a táltosok (Táltos) pedig az “ige” hordozói és cselekvői.

Szerintük létezett egy szkíta keresztény világ is.

Tanaikat ma a Táltos Iskolában indított – nem kis anyagi következményekkel járó – kurzusaikon terjesztik; fontos szerepet játszanak az egyház igéjének terjesztésében a különböző kiadványaik, könyveik, kazettáik, valamint a természetgyógyászathoz közelálló gyógyító tudományuk áruba bocsátása is (Energia Klinika kft. név alatt). Ezekhez különböző gyógyító eszközöket is árulnak. Azonban ezek nem estek át hiteles hatékonyságvizsgálaton. A tanítványok az iskolakban tanultaknak csak azon részét mondhatják el másoknak, amelyre engedélyt kaptak. Az iskola elvégzésével még nem lehet az ember teljes értékű Táltos.

Táltos Iskolában megtanulják az alapképzéseken azokat, amiknek vázlatos kivonatát ez a szócikk is tartalmazza, valamint szellemtan, mágia, homeopátia, tenyérjóslás, időbiológia témakörébe is betekintenek. (Ezek a tárgyak azonban nevetségesnek tűnnek azok számára, akik modern orvoslással foglalkoznak)
A Hartman zónák, földsugárzás

A földünk alatt, körül… sugárzáshálók futnak. Ezek a sugárzások erők. Vannak állandóak, mint a Hartman és szabálytalanul változó vonalak, zónák is. Aki ezek fölött alszik, az egészségkárosodást szenved. (A tudósok azonban nem ismerik el ezekeknek a vonalaknak a létét – az ismert különféle erővonalak nem valódi vonalakként jelennek meg! ezek csak a számolást segítő modellek; gondoljunk csak a gravitációs, mágneses terekre/sugárzásra…)

T: A Hartman zónák: Kétszer két méteres, szabályos négyzethálós elrendezésű rendszer. (Kovács András) Szélessége 30 cm.

Akik ilyen zóna fölött fekszenek eleinte rosszul alszanak, majd gyulladások jelennek meg szervezetükben.

A nem ilyen káros zónákat pedig semleges zónának nevezik.

Az ember szerintük mindig okozója a betegségnek, nem csupán elszenvedője. Egyik ilyen ok az lehet, ha lefekszik a Hartman zónákba, amely felelős szinte az összes gyulladásos betegségért. Azt állítják, hogy bizonyos magvak ki sem csíráznak ilyen zónában, a fák csak kínlódva hoznak gyümölcsöt. A papagájok három-négy hét után elpusztulnak a hartman zónák fölött.

A csomópontokban fekvő testrészek intenzívebb negatív energiának vannak kitéve, ami például fej esetén fejfájáshoz és epilepsziás rohamokhoz vezet, olyan helyeken, ahol hosszan tartózkodunk, szintén ügyelni kell, hogy ne legyenek ezekben a vonalakban, mert nem csak alváskor hatnak negatívan (A tudományban egészen máshogy értelmezik a negatív energiát).

A földalatti Vízér földsugárzása

Egy másik veszélyt a vízerek rejtenek, amelyek rendszere szintén lehet oka a megbetegedésnek. Ezek 60 cm, 200 cm szélességű sávok. Elismerik, hogy az élethez nélkülözhetetlen a víz és megszerzéséhez kutakat ástak, vagy patakokat csapoltak meg. Megtalálásukhoz Y alakú vesszőt, ingát, hajlított fémet használtak; szerintük az Eötvös Lóránd ingája is ugyan ezen módszerekkel működik és azóta tudják, hogy ásványokat is meg lehet találni ezekkel a módszerekkel. Úgy vélik, hogy a vízeres helyeket nevezi a parasztnyelv rontásnak.

Úgy véli, hogy a sertés jószágnak a lába megdagad, a szarvasmarhák meddővé válnak, fél év után pedig elpusztulnak az állatok, ha ilyen fölött tartózkodnak. A kutyák pontosan három hónap után elpusztulnak, ha ilyen helyen vannak megláncolva. A vízér fölött lévő méhcsalád 10szer annyi mézet ad mint a többiek, de télire át kell őket helyezni. Az emberek megszürkülnek, fáradékonyak lesznek vízér felett alvással, izületi, csontritkulásos betegségeket, leukémiát kapnak.

Ha valakinek a feje kerül vízér földsugárzás felé, annak hályogos lesz a szeme, hallássérült, Parkinson kóros, ínygyulladásos és hajhullásos lesz. Ha a mellkas kerül vízér fölé, akkor bélvérzés, bélgyulladás, cukorbetegség, mióma, ciszták, prosztata túltengés alakul ki. Láb alatt érszűkület lehet. Ha két vízér találkozik, akkor depressziót okoz, aminek öngyilkosság a következménye. A daganatos megbetegedéseknél minden esetben vízércsomópont van az ágy alatt a beteg szervnél.

Mivel nagy a valószínűsége annak, hogy valaki rontásos helyen helyezze el az ágyát, azt javasolják, hogy ezen zónák, vízerek felderítésére iratkozzanak be az egy-egy napos táltos-iskolai képzésre, vagy hívjanak “szakembert”. Az iskolák munkatársai mesterien bánnak a varázsvesszővel, de tanítást is ők végzik.

A táltosok jellemzői:

–      –  Már születésekor megkülönböztető jegyeket visel magán: hat ujjal vagy foggal születik, csillag alakú anyajegy van rajta.

– – Különleges képességekkel rendelkeznek: értik az állatok nyelvét, megérzik az emberek gondolatait, prófétálnak, álmot tudnak fejteni, jövőbe látnak (mint ahogy Jézus is előre megmondott dolgokat), látják a földbe rejtett kincseket, át tudnak változni pl. madár alakba, vagy éppen láthatatlanná tudnak válni (jógiknál is megszokott jelenség). Ismerték továbbá a saját halálukat (mint Jézus is), átláttak a falakon, képesek voltak un. bőségteremtésre (mint Jézus a hallal és borral). Gyermekként hamar megtanultak beszélni, bölcsességük is korán megmutatkozott. Ugyanakkor nagyon szerények és szegények, a környezetükben élők tartották el őket. Azért is rejtőztek ilyen álca mögé, hogy megtévesszék azokat az embereket, akik nem voltak méltóak a titkok megismeréséhez. A táltosok tehát azok akik a Szent Szellem ajándékaiban részesülnek, mivel bennük az örökkévaló Atyaisten Szelleme él.

–      Ilyen különleges képesség volt pl. a révülés, amikor kapcsolatba kerültek a szellemi világgal. Ez a Nappal való szoros kapcsolatukra is utal egyben, hisz maga a RÉvülés szó is magában foglalja a NAPistent, azaz RÉt. (reggel, ragyog, részeg, révbe ér, regölés, manysi RÉ=hőség, forróság, meleg!) Aki tehát a térfenntartó Napszeránnal van kapcsolatban, bizony a forrósághoz is közel kerül, ebből származik aztán a HŐS szavunk.

–     Másik ilyen különleges képesség volt, hogy amikor feldarabolták, akkor össze tudta magát rakni. A hagyomány szerint a tudós csak úgy válik táltossá, ha a testét szétszaggatják, feldarabolják. Ez hasonló az egyiptomi Ozirisz történethez, akit Széth, a gonosz sötét megtestesítője darabolt fel. De nemcsak őt, hanem a kínai Pan Ku-t, vagy az óind Purushát, a skandináv Ymir-t is, vagy Orpheuszt, illetve Dionüsszoszt is. Itt NEM arra kell gondolni, hogy ez egy gonosz cselekedet volt, sőt éppen ellenkezőleg! Nagyon úgy tűnik ugyanis, hogy ezzel éppen egy nagyon is pozitív dolgot tettek, hiszen a táltost ily módon juttatták a személyes örökléthez. Magyar vonatkozásban erre tipikus példa volt Koppány esete, akinek szintén négyfelé vágták szét a testét.

–     A hagyomány szerint tejen éltek 7 éves korukig, mert ez volt az élet vize, a halhatatlanság itala, az égi kapcsolat záloga. A tej szavunk kapcsolatos a teli, teljes szavakkal, azaz kifejezi a teljességre, a tökéletességre való törekvést. Gyakran meg is fürödtek a tejben vagy a tejtóban. II. Rákóczi Ferencről Észak-Magyarországon úgy tudták, hogy 7 évig szopott, s ennek köszönhette rendkívüli erejét. Azt hitték róla, hogy azért nem fogta a golyó (lepattant róla!), mert táltos volt.

–     A hetes számnak különleges jelentősége volt az életükben, minden hetedik életévükben történt valami fontos dolog velük, ami többnyire elragadtatást jelentett, vagyis ekkor kaptak beavatást. (A hetes szám a Tórem mitológiában is előjön, illetve a teremtéstanban). A manysik Napistene az Ég-Atya 7. fia az első sámán is, mellesleg ők vele azonosítják Jézus személyét.

Egy taktaszadai hiedelem monda szerint:

„Vittük az ebédet, mi ketten. Olyan hét-nyóc év körül vótam. A fiú is olyanba. Hét esztendős vót. Egyszer csak egy gyönyörű nagy fényesség ereszkedik a felhőbűl lefelé. Elinkbe. Tátott szájjal lestük azt a nagy fényességet. A fényesség odalép elénkbe, kérem, a Sanyi gyereknek megfogta a kezit. A gyerek letette az ételest az út közepire. Oszt akkor mán emelkedett felfelé. A gyerek felszállt kérem. Felszállt. Én úgy néztem a szememmel, majd kigyütt a helyibűl. Lestem én…. Oszt szaladgáltak a tudós asszonyhoz. A tudós asszony aszonta: – Csak imádkozzanak a jó Istennek maguk. A gyereknek nagyon jó helye van. Nagy fényességbe van, majd 21 éves korában haza fog gyönni… Foggal született gyerek volt. Az édesapja akkor mondta, foggal született gyerek.”

–      A beavatás közben rejteztek, azaz akár több napon át egy tetszhalálszerű állapotban voltak (ekkor értek RÉvbe).

–      A táltosok fája, sámánfa, égigérő fa, világfa (tölgyfa, nyírfa). Útként szolgál a felső világba. A táltosok szent fája – az égigérő fa – magyar neve EGYFA volt, ahogy a templomok neve az EGYHÁZ lett.

–     Táltos kard vagy táltos bot. Ezt Numi-Tórem, azaz az Ég-Atya bocsátotta le nekik. Ilyen szent kardja volt pl.: Ramthának – Atlantiszon, Atillának – a hunok királyának, Mohamednek, Arthur királynak, stb.. Táltos bot: a caduceust, azaz a  kígyós bot, amelyet Hermész kapott Apollóntól, de valószínűleg Romulusnak is volt. Plutarkosz írásában ugyanis ez olvasható:

„Egyébként abban mindenki egyetért, hogy Romulus nagyon istenfélő volt, sőt még a jósláshoz is értett, és úgynevezett lituust, vagyis görbe jósbotot hordott magával. Lituusszal jelölik meg az égtájakat a madárjósok, mikor leülnek jósszékükbe. Romulus jósbotját a Palatinuson őrízték, de mikor a gallok elfoglalták a várost, nyoma veszett. Mikor aztán a barbárokat elűzték, rátaláltak a vastag hamuréteg alatt, s bár minden más elhamvadt és megsemmisült, nem tett kárt a tűz benne.”

–      A táltosló. A hagyomány szerint a táltos és a táltos lova egy időben születtek. Gyakran mindkettejüknek csillagjel volt a homlokukon, s ezért is adtak Csillag nevet a lovaknak. A népi emlékezet megőrizte, hogy táltoslova volt Koppánynak, Szent Lászlónak, Mátyás királynak és II. Rákóczi Ferencnek is. Tehát ők is táltosok voltak. Indiai hagyomány szerint Buddha is mágikus kapcsolatban volt a vele egy órában született lovával.

Az Ádám névhez hasonló szó (pl. udom, odem) több rokonnyelvünkben is „álom” jelentésű, tehát míg az emberiség őse Ádám, addig a magyaroké pedig Álmos. Egyben ő volt az első magyar táltos is, hiszen az Atyaisten nemzette, Ügyek. A régi magyar „ügy”, „egy”, „igy” szó szentet jelent. Álmos tehát a Nap gyermeke volt, aki a Nap népét vezette ide a Kárpát-medencébe. Álmost is saját kérésére, illetve beleegyezésével végzeték ki, helyesebben feláldozták. Ugyanolyan áldozat volt ő, mint az egyiptomiaknál Ozirisz, vagyis ezzel ő halhatatlanná vált, s szellemi ereje örökre segítségére lett a magyaroknak. Az sem véletlen, hogy a fiát Árpádnak nevezték, hiszen az árpa, mint gabona, egy mag, melyben benne rejlik az élet csírája. Ők általuk ültetődött el tehát a magyarság magja, csírája. Hasonlóan, mint Noé fiai, akik szintén az élet csíráját jelentették a földi emberiség történelmében. Noé fiai, Sém = szem, Khám = (visszafelé olvasva) mák és Jáphet = (több nyelvben, mint pl. finn, szanszkrit) gabona jelentésű.

Mint a fentiekből jól látható, bizony nagy áldás az egy népnek, ha sámánokkal, mágusokkal, táltosokkal rendelkezik. Hiszen ők azok, akik áldozatot hoznak azért, hogy az emberiség előrébb tudjon haladni a lelki evolúciós fejlődésében. Ezek a nagy lelkek áldozáskor az oltáron bemutatott áldozatot követően áldomást ittak, mégpedig kupából. A kupa = fejtető (kupán váglak), vagyis a koronacsakrára történő utalás, hiszen ezen a csakrán keresztül van kapcsolata a beavatottaknak Istennel. A sámánok közül sokaknak meglékelték a koponyáját és a helyére valamilyen fémlemezt tettek, ezzel a koronacsakrájuk nyitottabbá vált, s közelebbi kapcsolatba kerülhettek általa Istennel. Ezért készítettek sokszor kupát koponyából. (További szavaink ezzel a szógyökkel: KOPonya, KOBak, KOPasz, KOPár, KOP-pány, KÁPoszta, KÁPlár, KAPitány, KUPa, KÚP, KUPak, KUPola, CSUPor, ZSÚP, …)

A kupa neve másként kehely, azaz a kegyhely az isteni titkok elsajátításának helye, vagyis a megvilágosodás helye. Ezért csináltak koponyából kupát, ezért van a rabbiknak, papoknak, püspököknek és kardinálisoknak a fején fejcsúcs-fedő, s a szerzetesek ezért borotválják koponyacsúcsukat, illetve ezért alakult ki egyes indián törzseknél a skalpolás szokása. Így vették ezt ezt át mágusainktól, anélkül, hogy valójában tudnák miről is van szó.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

Kategória

%d blogger ezt kedveli: