Szerző: andrelowoa | január 24, 2009

2. Unitárius Egyház.

Unitárius Egyház. Az unitáriusok is tagadják a Szentháromságot. Véleményük
szerint Jézus csak egy ember volt, a Szentlélek pedig egy erő. Az Unitárius Egyházat Dávid Ferenc alapította a 16. században. A Szentháromsággal kapcsolatban így nyilatkoznak:
Hány Isten van? Egy, aki számtalan szinten és formában nyilvánul meg. Egységét tanítja a Biblia is, de az értelem és a vallásos tapasztalás is ezt igazolja. (Az összes idézet forrása: Czire Szabolcs:
Hitelvek és eszmerendszer, http://www.unitarius.com/hitelvek2.html)
A legnagyobb probléma: az unitáriusok nem a Bibliát tekintik a hit végső mércéjének, hanem azt a saját érzelmeik, értelmük és tapasztalataik alapján felülbírálják.
Egyedül Krisztusban jelentette ki magát Isten? Akik azt állítják, hogy Jézusban Isten a maga teljességében megjelent a földön, s hogy Jézus Istennek egyetlen fia, magát Istent szorítják korlátok közé. Ez nem állítása, hanem tagadása Isten gondviselő atyaságának. E szerint a “Mi Atyánk” megszólítás csupán tényleges tartalom nélküli üres szó. Csak egyetlen pont (Jézus) volna, ahol Isten találkozik és érintkezik az emberrel?
Nem fogadják el, hogy Jézus Isten egyetlen Fia, és ezzel a Biblia kijelentését tagadják, ami pedig világosan „Isten egyszülött Fiának” nevezi Őt (Jn 3:16). Az itt szereplő görög kifejezés pontos jelentése: Isten egyetlen Fia. Jézus természetét tekintve is ellentmondanak a Szentírásnak, hiszen tagadják, hogy benne lakott volna az Istenség teljessége, ahogyan azt egyértelműen kijelenti Isten: „Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg” (Kol 2:9).
Ezen túlmenően tagadják azt is, hogy Jézus Krisztus váltana meg minket a haláltól:
Krisztus vált meg bennünket? Mindenki csak önmagát válthatja meg Istennel való személyes kapcsolata által. Jézus nem vérével mosott tisztára minket, hanem tanítása és példája az az út, amely segít minket Istennel ily megváltói kapcsolatba kerülni. Az az üdvösség, hogy mentesek vagyunk itt a bűntől és nem a büntetéstől halálunk után. Lehetetlen, hogy önmagunkat megváltsuk. Törekedhetünk a jó cselekedetekre, és kell is ezt tennünk. De amikor a jó cselekedeteink által akarjuk magukat megváltani, olyan helyzetbe
kerülünk, amiről a próféta beszélt: „Mindnyájan olyanok lettünk, mint a tisztátalanok, minden igazságunk olyan, mint a szennyes ruha. Elhervadunk mindnyájan, mint a falevél, bűneink elsodornak bennünket, mint a szél” (Ézs 64:5). Ha a jó cselekedeteinkre és az igazságunkra akarunk hivatkozni, az olyan, mintha odadobnánk Isten elé egy koszos ruhadarabot, az önigazságunk ettől nem ér többet. Teljesen rászorulunk Istenre, hogy Ő váltson meg. Nélküle elveszettek vagyunk.
A második Jézussal kapcsolatos kiemelt részlet is tévedés, ugyanis maga Jézus mondta, hogy a vére árán váltott meg minket: „mert ez az én vérem, a szövetség vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára” (Mt 26:28). „Viseljetek gondot tehát magatokra és az egész nyájra, amelynek őrizőivé tett titeket a Szentlélek, hogy legeltessétek az Isten egyházát, amelyet tulajdon vérével szerzett” (Csel 20:28). El kell döntenünk, hogy Jézusnak hiszünk,
vagy Dávid Ferencnek.
Mi a szentlélek? Istennek azon tevékenységét jelöljük e fogalommal, amikor teremtményeivel közvetlen kapcsolatot teremt. “A szentlélek Istennek reánk ható, bennünk működő, minket felemelő és hatásaiban megszentelő ereje.” (Varga Béla)
Ki lehet részese? Mindenki, hisz Isten tevékenysége (= szentlélek) állandó, egyetemes. Tehát bárhol, bármikor, bárki részese lehet ajándékának, olyan mértékben, amilyen mértékben azt megvalósítja. “Isten bennünk lakozó erejét valóban akkor tapasztaljuk és érezzük, ha Istennek fiai vagyunk.” (Dávid Ferenc)
A Bibliában azt látjuk, hogy a Szentlélek személy, és maga is Isten, nem csupán egy erő. Másrészt az Úr Jézus mondta, hogy nem mindenki ismeri a Lelket: „én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz” (Jn 14:16-17). Az Ige szembe állítja itt a világot, ami nem látja és nem ismeri a Lelket a tanítványokkal, akik ismerik Őt, és ezért lakozást vesz bennük.
Bűnben fogantatott-e az ember? Ellenkezőleg, minden gyermek tisztának, jóra való képességgel születik.
Mi a helyzet akkor az eredendő bűnnel? Ádám és Éva bűnbeesésének bibliai történetét úgy tekintjük, mint az akkori ember próbálkozását, amellyel a bűn és más emberi kérdések (miért kell dolgozni, miért fájdalmas a szülés, miért gyűlöli a kígyó az embert és fordítva stb.) eredetét kívánta megmagyarázni. A bűn mindenkinek személyes rossz cselekedete.
Újabb tévedéseket láthatunk. (1) Minden ember születésétől bűnös. A gyermekek is öröklik az Istentől való elválasztottságot, azt, hogy szűkölködünk az Isten dicsősége nélkül (Róm 3:23). (2) Az Írás helyes megértését nehezíti az unitáriusok számára az, hogy kedvük szerint
átértelmezik, és úgy formálják a Biblia kijelentéseit, hogy összhangban legyen a saját teológiájukkal. A Biblia pedig nem azokat a cselekvéseket nevezi bűnnek, amit az unitáriusok. A bűn az, hogy nem hisznek az emberek Jézusban (Jn 16:9).
A fenti példák szemléltetik, milyen szélsőségesen értelmezik az unitáriusok a Bibliát. Minden alapvető pontban ellent mondanak a történelmi evangéliumi kereszténységnek, így nem meglepő, hogy Isten természetét tekintve is elrugaszkodnak a Szentírástól. Azáltal, hogy Jézus isteni természetét tagadják, lealacsonyítják az Őt jogosan megillető helyről, bár ők úgy vélik: „Az emberség hangsúlyozása nem jelent lefokozást a többi nagy vallásalapító /
vallástanító: Zoroaszter, Konfuciusz, Lao-ce, Buddha, Mohamed vagy Rámakrisna esetében sem” (uo.). Jézust tehát nem tartják különbnek Buddhánál vagy Mohamednél. Azáltal pedig, hogy a saját igazságuk által akarnak üdvözülni, visszautasítják Isten kegyelmét, aminek végzetes következményei lesznek. Pál figyelmeztet mindenkit erre a veszélyre: „Akik törvény által akartok megigazulni, elszakadtatok a Krisztustól, a kegyelemből pedig kiestek” (Gal 5:4).


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: