Szerző: andrelowoa | február 27, 2009

7. üzenet: 2008. november 25. csütörtök

Gábriel arkangyal

7. üzenet: 2008. november 25. csütörtök

Éjfélkor kezdtem a napot, és azonnal belemerültem az ima csendjébe. Múlt az idő. Hirtelen érezni kezdtem, hogy szívem egyre gyorsabban kalapál és áttüzesedik. Körülöttem is egyre melegebb lett. Kinyitottam a szememet és a szoba sötétjébe pillantottam. Ekkor az a fény tűnt fel előttem, amely mindig megelőzte az angyalt, és ebből a fényből kilépett Gábriel arkangyal.Ez alkalommal ruhája mélyvörös színű volt, és csuklya borította a fejét. De arca fényesen

sugárzott, szemei kék és arany színben ragyogtak. Üdvözölni akartam, de még abban a pillanatban jelezte kezével, hogy hallgassak.

„A Szentháromság Egy Isten nevében: Légy üdvözölve szeretett gyermeke az Égnek és fegyvertársa a mennyei seregeknek!”

Letérdelt velem szemben a padlóra és ragyogó szemeivel rabul ejtette figyelmemet.

„Eltelt egy hónap, és sok minden történt.

A Jézus Szíve péntek megnyitotta a Fiú átdöfött szívét és a Megváltó vérének áradatát. A lángoló szeretet sok emberre leszállt és nagyszámú szívet lobbantott lángra. Ismerjétek meg a Szeretet Lángját, és őrizzétek, mint egy kincset. Tápláljátok bizalmatokkal és reményetekkel és a Láng fáklya lesz a viharban. Szíveteket megvilágítja és a megismerés útján mutatja nektek az irányt. Eljött az idő és Isten, minden élet hatalmas Teremtője, elhatározta, hogy bepillantást enged neked az Élet Útjába őrangyalod segítségével. Ismerd meg azt a lelkületet és találd meg azokat a kulcsokat, melyek a szentség kapuit megnyitják. Tartsd magad mindehhez és mutasd meg a kereső gyermekeknek az utat. Nyújtsd ki a kezed és vezesd őket. De ne fedd fel a titkot, mert mindenkinek magának kell megismernie a kulcsokat és a kapukat kinyitni, melyek felvezetnek Isten hegyére.

Ennek az útnak az ismeretei által ne próbáld megváltoztatni a világot! Válj eggyé ezzel az úttal és válj úttá a többiek számára, úgy, ahogyan ők is úttá lehetnek a követők számára. Hagyjátok magatokat lángra lobbanni és élő fáklyákká válni a viharban! Legyetek olyanok, mint fáklya a viharban! Hallgassatok, és csak lángoljatok! Világítsátok be a világ sötétjét! Világítsátok be a világot Isten dicsőségére és tagadjátok meg a földi hatalmakat! Váljatok eleven tűzzé az úton!

Váljatok fáklyák tengerévé,

mely körülfogja a Földet. Mint nagy jelzőtűz fogtok világítani és jönni fognak a keresők. De a keresőkkel olyanok is fognak jönni, akik megpróbálják a lángot kioltani. Hívjátok egymást segítségül és emeljétek fel hangotokat imára, hogy a veszélyben levő tűz erőre kapjon, és Isten Szentlelke által táplálva legyen. Mint az örök Szeretet fáklyái, mint ennek a tűznek a hordozói, ismét szabadok lesztek. És ebben a szabadságban az Ég oltalma alatt fogtok állni. Mert én mondom neked: Mi a szabadság az Ég oltalma nélkül?

Őrizkedjetek a hamis szabadságtól,

amiről olyan sokan beszélnek nektek! A saját magatokba vetett hitet tanítják nektek. Minden eszközzel megpróbálják az Egyetlen Istenbe vetett hitet megsemmisíteni. Ez a hit olyan szabadságot ígér nektek, ami valójában rabszolgaságot jelent. A ti egyedüli, páratlan voltotokról prédikálnak nektek, és ti hagyjátok félrevezetni magatokat, mivel féltek saját magatoktól. Féltek a magánytól és ezért a tömeg biztonságába menekültök. Ott feladjátok saját éneteket. És nem azért, hogy szabadok legyetek Istenért és az Ő akaratát tegyétek, hanem hagyjátok kiüresíteni magatokat, és olyan vezetőkre bízzátok rá magatokat, akik a Pokol kapujához vezető utat mutatják nektek!

Ők azt ígérik nektek, hogy meg fogjátok találni magatokat, és közben besorolnak titeket a kétségbeesettek tömegébe, akiket játékukkal elvakítanak, és így tesznek rabigába hajtott néppé, mely az ellenséget szolgálja, és süketté tesz titeket a Menny szavára. Elragadják tőletek azokat a kérdéseket, melyeket Isten a szívetekbe írt, hogy fel tudjátok ismerni a HOZZÁ vezető utat, és elvetik a sátán válaszait lelketek szántóföldjébe. E földeknek vetőmagjai az ő válaszaik, melyekkel félrevezetnek titeket, és e föld átkozott gyümölcsei a kérdések, amik bennetek válaszaik nyomán megteremnek, és lelketeket megmérgezik.

Az alvilági hatalmak megpróbálják elfojtani a lángoló szíveket,

hogy imáik véget érjenek. Ha elnémítják ezeket a szíveket, elnémul az ima. Ha elnémul az ima, bevonulnak a démonok és félrevezetnek titeket csodálatos szólamaikkal. Ezek a szólamok egyre hangosabbá válnak és a Pokol ricsaja mindent elborít! És a szívekben felharsan a Pokol lármája, és így süketté válik Isten hangjának halk suttogására. Én mondom Neked: Városodban már sok szívet elnémítottak! Sok szívben felhangzott a Pokol hangja, és Isten egyre több gyermekét vezeti tévútra. Egyre több szív némul el, és a Pokol zaja szétszórja mérgét. Mindent elborít! Ha ez a lárma valósággá válik az életetekben, és átadjátok magatokat neki, elnémul szívetekben Isten hívása.

Felhívlak titeket, imádkozzatok! Szüntelenül könyörögjetek Istenhez irgalomért! És Isten gyermekei be fognak ebbe a könyörgésbe kapcsolódni. Mert Isten irgalma angyalokat fog kiküldeni és a szíveket ismét lángra fogja lobbantani. Az ima a ti egyetlen fegyveretek a Csábító szólamaival szemben. Maradjatok csendben! És ha elcsendesedtetek, azzal megtettétek az első lépést!

Az őrangyalok panaszai felszállnak Isten trónjához.

Sok védencük követi azokat az ígéreteket, melyeket a démonok súgnak a füleikbe. A Pokol erői is összegyűjtik harcosaikat. Egyre több ember kerül csapdáikba. Ezek úgy élnek, mint a rabságra vetett állatok. Feladják igazi szabadságukat, és látszólagos szabadságukat a Hóhér kezébe teszik.

Azt mondják nektek, hogy fel kell fedeznetek saját istenségeteket! A saját istenségetek felfedezésének keresésére küldenek titeket!

De én mondom nektek: Ez a keresés a halálba vezet! Csak akkor, ha megtapasztaljátok Isten jelenlétét a szívetekben, csak akkor, ha lelketek kiürül, hogy teljesen Isten Lelke töltse meg, csak akkor, ha felkészültetek, és teljesen átadjátok magatokat Istennek, találjátok meg az Életet! Ti magatok semmi örökké tartót nem alkottok! Isten az, aki megőriz és felvesz titeket a BENNE lévő Élet Örök Birodalmába!

Vessétek el a világ gondjait! Adjátok át magatokat az Örök Atyában való bizalomnak és nyújtsátok egymásnak kezeteket! Minden gondolatotokat, tetteteket, minden kívánságotokat és kéréseteket helyezzétek az Atya kezébe! Hagyjátok magatok mögött aggodalmaitokat, és ne törődjetek a hibákkal és a tévtanítókkal! Ne emeljétek fel hangotokat ellenük. Ne!

Legyetek csöndben és a világ minden nyomorúságáról szeretettel emlékezzetek meg. Kérjétek Isten irgalmát és az angyalok seregeinek segítségét ezekben az időkben! Sosem szabad a Szeretet Lángjának kialudni szívetekben! Sosem szabad, hogy szomorúság, keserűség, félelem, harag, düh, gyűlölet vagy reményvesztettség kiragadjon abból az elragadtatásból, mely az Isten Szeretetében töltött élettel jár. E vetés legkisebb magja is megmérgezi a lelket, és az élet és igazság útján visszaveti.

Istennek kimondott „igen”-etek és imátok megszabadít titeket és testvéreiteket, és az Uralkodó feloldja bilincseiteket, melyeknek olyan hiszékenyen átengedtétek magatokat! De aztán: Ismerjétek meg Isten szeretetének szabadságát, és ne engedjétek át magatokat a mulandóság sodrának! Gyűjtsétek össze erőtöket és készítsétek fel magatokat az Élet Forrásához vezető útra!

Óva intem az emberiséget:Ha elveszítitek Istent, az Életet veszítitek el!

Ha megfeledkeztek Istenről, önmagatokról feledkeztek meg!

Ha félreismeritek Istent, az Igazságot ismeritek félre!

Szeretett gyermekem, a veszély nagy. A borzalmak ideje köszönt rá az emberiségre és a Föld megrendül!

Még egyszer figyelmeztetlek, gyűjtsd össze Isten gyermekeit Szilveszter éjszakájára! Töltsétek imában az éjszakát!

De intelek Téged: Őrizkedjetek az üres imáktól!

Benedek atya már rámutatott arra, hogy az imaéjszaka lényegét szem elől vesztetted! Újultan vesd bele magad a Műbe, és készíts mindent elő az éjszakára. Sose feledd:

Isten nem akar sok imát! Ő azt akarja, hogy az emberek nyílt szívvel járuljanak elé, és beszéljenek VELE!

Ő nem akar többet, mint csendes, készséges szíveket. Ott tud Ő mindenkivel beszélni és mindenkit az Ő szeretetével megtölteni! Ezt a harcot önmagatokkal, amivel legyőzitek a bennetek levő démonokat és eléritek a Csendet, ezt a harcot önmagatokkal mindenkinek magának kell megharcolnia! Ha elveszítitek ezt az első harcot, akkor fületek továbbra is süket marad Isten hangjára, mindaddig, amíg nem veszitek a bátorságot, hogy magatok ellen újra csatába vonuljatok és legyőzzétek a belső zajt, mely távol tart titeket a béke útjához vezető kaputól!

Ne vedd le tekintetedet az üzenetekről, és ne hagyd, hogy lelked ide-oda csapongjon! Élesítsdelmédet! Készítsd fel szívedet!

Nyisd ki a szemedet és a füleidet, nyújtsd ki a kezedet és emeld fel Isten gyermekeit, akik megtalálták a hozzád vezető utat, és akik még jönni fognak!

Készülj fel az elkövetkező évre és a missziódra.

Emberek fognak köréd gyűlni, akik veled fognak menni Isten gyermekeihez. Fivérekként és nővérekként megélt életetekkel és imáitok erejével megnyitjátok szíveiket Isten felé, és lángra lobbantjátok őket. Azokat, akik veletek akarnak tartani az úton, vigyétek magatokkal. A többieket, akik hátra maradnak, de szívük lángol, tartsátok mindig imában és maradjatok velük kapcsolatban! Óvjátok az egységet!

· A kezdés ideje közeledik! Még sok a tennivaló!

De én mondom neked: Semmi se ragadjon ki Téged a Csendből, és ne homályosítsa el tekintetedet!

· Várd őrangyalodat és hallgass rá!

Meg fogja mutatni neked az út titkát, amit át kell adnod Isten gyermekeinek. És rá fogtok jönni, hogy az út titka mindig nyilvánvaló volt, van és lesz. És rá fogtok jönni, hogy emberként soha nem fogjátok megismerni, mivel a lélek, amikor a mulandó testbe öltözik, nem képes megismerni azt, ami pedig teljességgel nyilvánvaló! De az út kész, és járni fogtok rajta!

· Legyetek a hit fénye a viharban, és a szeretet fáklyája!

Vigyétek életetekkel a reményt a világba és vezessétek Isten eltévedt gyermekeit az Élet csendjébe! Életetek legyen élő tanúság fivéreitek és nővéreitek számára! Készítsd fel magad a Műre! Minden legyen kész a szívedben! A mag elvettetett!”

Aztán felállt és kezeit fejemre tette.

„A Szentháromság Egy Isten áldása van Veled! Az Atya megtöltötte szívedet az Ő Szeretetével! A Fiú erősíti szívedet az Ő Békéjével! A Szentlélek megszilárdítja szívedet a Hitben! Az Ég Királynője megáld Téged, és megígéri Neked védelmét és biztosítja a mennyei seregek segítségét! Ne csüggedj el, és ne hagyd magad félrevezetni! Egy hónap múlva látjuk egymást!”

Aztán még az arkangyal egy keresztet rajzolt a homlokomra, hátralépett egyet és eltűnt a fényben, ami ezután kialudt.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: