Szerző: andrelowoa | október 3, 2009

17. A háború után

“Közvetlenül ama napok nyomorúsága után pedig a nap elsötétedik, a hold nem fénylik, a csillagok lehullanak az égről, és az egek tartóerői megrendülnek. És akkor feltűnik az Emberfiának jele az égen, akkor jajgat a föld minden népe, és meglátják az Emberfiát eljönni az ég felhőin nagy hatalommal és dicsőséggel.”
(Máté 24,29-30)

A második eljövetelről szóló tanítás a prófétai kijelentés egyik legfontosabb igazsága az Újszövetségben. Becslések szerint az Újszövetség minden 25. verse az elragadtatással vagy Jézus Krisztus második eljövetelével kapcsolatos.

A legrészletesebb leírást a Jelenések könyvében találjuk (jelenések – szó szerint: kijelentés): “Íme, eljön a felhőkön, és meglátja minden szem, azok is, akik átszegezték, és siratja őt a föld minden nemzetsége. Úgy van. Ámen.” (1,7)

Még ennél részletesebben írja le ez a könyv a 19. fejezet 11-21 verseiben.
Az armageddoni csata tetőpontján az egek megnyílnak Isten dicsősége előtt, és beteljesedik Jézus próféciája, aki azt mondta, hogy eljövetele olyan lesz, mint a kelettől nyugatig ellátszó villámlás. Amint azt más bibliai igék is kijelentik, az ég ekkorra már elsötétedik Isten korábbi csapásai miatt, de ekkor egy pillanat alatt földöntúli, ragyogó fény árad szét az égbolton, ami megdöbbenést vált ki az egész földön.

Az egymással harcoló seregek megdermednek. Az ég megnyílik és a Messiás megkezdi fenséges menetét a mennyből a földre.
“És láttam a megnyílt eget: íme egy fehér ló, és aki rajta ül, annak neve Hű és Igaz, mert igazságosan ítél és harcol…”
(Jelenések 19,11)

A világ első félelmében meghajol a bámulatos látvány előtt, de nem sokkal ezt követően a nagy világháborúban résztvevő hadseregek félreteszik addigi ellentéteiket, és megpróbálják együttesen felvenni a harcot az égi seregek ellen. Ez a lázadás, amelyet maga a Sátán kezdeményez és szervez (Jelenések 16,13-14), öngyilkos, kudarcra ítélt próbálkozás lesz, hiszen Istennek ki tudna ellenállni?

“(Az Úr) Szájából éles kard jött ki, hogy megverje vele a népeket” (Jelenések 19,15).
Ez a prófécia egyértelművé teszi, hogy a gonoszság minden serege elpusztul.

A visszatérés tehát hirtelen véget vet az utolsó világháborúnak és a pusztulás hullámának, mely kis híján a föld végzetét okozza. De véget ér a nemzetek korszaka is, amikor a pogány birodalmak határozták meg Jeruzsálem sorsát és nyomták el Izrael népét.

Ez egy személyes visszatérés lesz, vagyis Jézus Krisztus most már azért jön, hogy testben gyakorolja a világ feletti uralmát és teljhatalmát. Jól látható és dicsőséges eljövetel lesz ez, látványos és fenséges felvonulással, amely több órán keresztül tart majd. Az egész föld szemtanúja lesz. A célállomás Izrael lesz, ahol előbb megsemmisíti az armageddoni csatához összegyülekezett hadseregeket, végül pedig a Sion hegyére érkezik meg a földön.
Nem egyedül jön, azok a hívők, akiket elragadott a nagy nyomorúság elején, szintén vele lesznek, valamint angyalok is szép számmal csatlakoznak ehhez a felvonuláshoz.

Az egész földet megrázza ez a visszatérés, az armageddoni csata a harag hetedik poharának kiürítésével ér véget, amikor villámlások, mennydörgések, rengések és súlyos földindulások lesznek. Városok omlanak össze, szigetek és hegyek tűnnek el, és mintegy 40 kilogrammos jégdarabok hullanak az égből.

Amint Jézus befejezte ezt a csatát, megsemmisítette az ellenséget, leteszi lábát az Olajfák hegyére. Abban a pillanatban a hegy kettéválik, egy nagy völgy tárul fel. A második eljövetel drasztikusan átalakítja a föld térképét, úgy, ahogy Noé idejében is már teljesen átalakult.

Jézus megkezdi igazságos, békés uralmát a földön. Ennek a királyságnak a fővárosa Jeruzsálem lesz, ahol megkezdődik az ítélet. Isten nem hagyja cserben népét, úgyhogy az összes zsidót hazaviszi (már azokat, akik életben maradnak). Mindenkinek meg kell állnia a Bíró előtt.

A lázadókat, akik nem fogadták el Jézust Messiásuknak, Isten halálra adja (Ezékiel 20,38).
A megmaradt hívő zsidók, akik túlélték az üldöztetést, a Messiás új, földi királyságának első polgárai lesznek. Megnyerik azt az áldást, amit Isten Ábrahám idejétől fogva megígért Izrael gyermekeinek (Jeremiás 31,31-34; Róma 11,26-27).

A többi túlélő megítélése következik ezután (Máté 25,31-46), akik összegyűlnek Jeruzsálemben az Úr trónja előtt. Akik az elragadtatáskor itt maradtak, de felismerték a Biblia igazságait, és annak megfelelően cselekedtek, Jézus a juhai közé fogja sorolni és ők vele együtt fognak uralkodni az új Jeruzsálemben.

Ezzel szemben a hitetlen embereket a nagy nyomorúság idején a zsidókkal szembeni kegyetlen önzésük fogja leleplezni. Ők a kecskék közé kerülnek, és
az örökké égő tűzbe vettetnek.

A föld megmaradt lakossága – még halandó földi testben – belép Jézus földi uralmának ezeréves királyságába. Az ekkor élő és születendő gyermekek felnőve személyesen dönthetnek arról, hogy hisznek-e a megváltásban és az Úr Jézus örökkévaló királyságában vagy fellázadnak ellene. Az időszak elején a lázadókat teljesen eltakarítják, így kezdődhet el a béke új korszaka, melynek során az emberek újjáépítik és ismét benépesítik a földet.

A háború következményei

A holttestekre egybegyűlnek a madarak és a vadállatok (Ezékiel 39,4-5; 17-20), hiszen Isten hívja meg őket “ünnepi lakomájára”. Terített asztal várja őket ekkora öldöklés után.

A pusztulás olyan kiterjedt lesz, hogy Ezékiel szerint hét teljes hónapba telik, mire Izraelben eltemetik a halottakat (39,12). A további versek elmondják, hogy ez hogyan fog történni. Megtisztítják a földet, a halottakat eltemetik. Létrehoznak egy várost is (H
amóná) a közelben a tisztogatásban résztvevők számára (39,14-16).

A fegyvereket is hét éven át fogják égetni.

Mindeközben már béke és nyugalom lesz, minthogy Isten megkötözte a Sátánt, így egy pusztítás, lázadás, háború nélküli élet lesz a földön (Jelenések 20,1-3).

1000 év után Sátán felszabadul egy kis időre, elmegy, hogy újra megtévessze a népeket, összegyűjti őket egy háborúra – de tűz száll le majd az égből, ami véget vet ennek a lázadásnak (Jelenések 20,7-9).

Ezután Isten Sátánt máris ítélet alá helyezi, aminek helyszíne a tüzes és kénes tó.
Ezt követően feltámadnak mindazok, akik az Isten nélküli életet választották. Meg kell jelenniük Jeruzsálemben, az Úr trónusa előtt, ahol Ő mindenkit megítél a cselekedetei alapján. Akinek a neve nem szerepel az élet könyvében, arra a tűz tava vár. Innen már nincs lehetőség, nincs visszaút, aki idekerül, az örökké kínlódni, szenvedni fog. Szomjas lesz, szeretetre éhes, nem lesz nyugalma, gyötrődni fog éjjel-nappal (Jelenések könyve 20,10-15).

Isten pedig az Övéinek új eget és új földet teremt, ahová nem mehet be senki, akit Jézus Krisztus vére nem tisztított meg.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: