Szerző: andrelowoa | október 22, 2009

II. LEVELEK AZ ÁZSIAI EGYHÁZAKHOZ

Üdvözlet. 4János a hét egyháznak, mely Ázsiában van. Kegyelem nektek és békesség attól, aki van és aki volt és aki eljövendő; meg a hét szellemtől, aki trónja előtt áll, és Jézus Krisztustól. 5Ő a hűséges tanú, az Elsőszülött a holtak közül és a föld királyainak Fejedelme. Ő szeretett minket, 6vérével megváltott bűneinktől és Istennek, Atyjának országává és papjaivá tett: övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

7Nézzétek, eljön a felhőkön. Látni fogja őt minden ember, azok is, akik keresztülszúrták. Akkor majd mellét veri miatta a föld minden népe. Így van. Ámen. 8Én az Alfa és az Omega vagyok, (a kezdet és a vég), mondja Isten, az Úr, aki van és aki volt és aki eljövendő: a Mindenható.

Az első látomás. 9Én János, testvéretek és társatok Jézus (Krisztusban), az üldöztetésben, a királyságban és az állhatatosságban, a Patmosz nevű szigeten voltam Isten igéje és Jézus tanúsága miatt. 10Az Úr napján elragadtatásba estem. Hátam mögött harsona hangjához hasonló nagy szózatot hallottam. 11Így szólt: “Amit látsz, írd egy könyvtekercsre és küldd el a hét egyháznak, (mely Ázsiában van): Efezusba, Szmirnába, Pergamonba, Tiatírába, Szárdeszbe, Filadelfiába, és Laodíceába”. 12Erre megfordultam, hogy lássam, kitől jön a szózat. Amint megfordultam, hét arany gyertyatartót láttam, a (hét arany) gyertyatartó között pedig ember fiához hasonlót. 13Bokáig érő ruhába volt öltözve, mellén aranyövvel övezve. 14Feje és haja fehér volt, mint a hófehér gyapjú, szeme mint a lobogó tűz, 15lába mint a kemencében izzó sárgaréz, hangja mint a nagy vizek zúgása. 16Jobbjában hét csillagot tartott, szájából kétélű, hegyes kard tört elő, arca pedig olyan volt, mint a teljes fényében ragyogó Nap.

17Láttára holtként rogytam lába elé. De ő rámtette jobbját és így szólt: “Ne félj! Én vagyok az Első és Utolsó, s az Élő: halott voltam, de most örökkön- örökké élek. 18Nálam van a halál és az alvilág kulcsa. 19Jegyezd föl tehát, amit láttál: ami jelenvaló és aminek ezután kell megtörténnie. 20A jobbomon látott hét csillag és a hét gyertyatartó titka ez: a hét csillag a hét egyház angyala, a hét gyertyatartó pedig a hét egyház.”

2 Levél az efezusi egyházhoz. 1″Az efezusi egyház angyalának írd meg: így szól, aki jobbjában a hét csillagot tartja, aki a hét arany gyertyatartó közt jár: 2ismerem tetteidet, fáradozásodat és állhatatosságodat. Tudom, hogy nem tűröd meg a gonoszokat: próbára tetted azokat, akik apostoloknak mondják magukat, pedig nem azok, és hazugoknak találtad őket. 3Állhatatos is vagy: szenvedtél értem és nem fáradtál bele. 4De az a kifogásom ellened, hogy elhagytad első szeretetedet. 5Gondold meg, honnan süllyedtél ide. Tarts bűnbánatot és tégy úgy, mint előbb. Különben föllépek ellened és elmozdítom helyéről gyertyatartódat, ha bűnbánatot nem tartasz. 6Az viszont jó benned, hogy gyűlölöd a nikolaiták tetteit. Én is gyűlölöm azokat. 7Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztesnek az élet fájáról adok enni, mely Isten paradicsomában van.

A szmirnaiaknak. 8A szmirnai egyház angyalának írd meg: így szól az Első és az Utolsó, aki halott volt, de életre kelt: 9ismerem üldöztetésedet és szegénységedet. Valójában gazdag vagy. Tudom, hogy gyaláznak azok, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem a sátán zsinagógája. 10Ne félj a rád váró szenvedéstől. Az ördög néhányat közületek börtönbe vet, hogy próbára tegyen. Tíz napi üldözést kell kiállnotok. Légy hű mindhalálig, s neked adom az élet koronáját.
11Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztest nem sebzi meg a második halál.

A pergamoniaknak. 12A pergamoni egyház angyalának írd meg: így szól, aki a kétélű hegyes kardot tartja: tudom, hol lakol: ahol a sátán trónja áll. 13Mégis kitartasz mellettem és nem tagadtad meg hitemet, még azokban a napokban sem, amikor Antipászt, hűséges vértanúmat megölték nálatok, ahol a sátán lakik. 14De van némi kifogásom ellened: vannak ott nálad Bálám tanításának követői, aki kioktatta Bálákot, hogy áldozati hús evésére és paráználkodásra csábítsa Izrael fiait. 15Azonkívül vannak nálad követői a nikolaiták tanításának is. 16Tarts tehát bűnbánatot, különben hamarosan föllépek ellened és harcba szállok velük szájamnak kardjával.

17Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak: a győztesnek rejtett mannát adok és egy fehér követ, a kövön új név áll, amelyet más meg nem ért, csak aki megkapja.

A tiatíraiaknak. 18A tiatírai egyház angyalának írd meg: így szól az Isten Fia, akinek szeme mint a lobogó tűz, és lába mint a sárgaréz: 19ismerem tetteidet, szeretetedet, hitedet, szolgálataidat, állhatatosságodat, és utóbbi tetteidet, amelyek fölülmúlják az előbbieket. 20De az a kifogásom ellened, hogy megtűröd Jezabel asszonyt. Ez prófétának mondja magát és tanításával arra csábítja szolgáimat, hogy paráználkodjanak és egyenek a bálvány áldozatokból. 21Időt adtam neki, hogy bűnbánatot tartson, de nem akar megtérni paráznaságából. 22Ágynak döntöm, és akik házasságtörést követnek el vele, azokat nagy nyomorúságba, ha el nem fordulnak tetteiktől. 23Fiait halálra adom. Tudja meg minden egyház, hogy én vesék és szívek vizsgálója vagyok és megfizetek kinek-kinek tettei szerint. 24Nektek, többieknek pedig, akik Tiatírában vagytok, de nem követitek ezt a tanítást és nem ismeritek a sátán úgynevezett mélységeit, azt mondom: nem rakok rátok más terhet, 25de amitek van, ahhoz ragaszkodjatok, amíg el nem jövök. 26A győztesnek, aki mindvégig kitart tetteim mellett, hatalmat adok a pogány nemzetek fölött. 27Vasvesszővel kormányozza őket, és mint cserépedényeket, összetöri.

28Ezt a hatalmat Atyámtól kaptam. És neki adom a hajnalcsillagot. 29Akinek füle van, hallja meg mit mond a Lélek az egyházaknak.

3 A szárdeszieknek. 1A szárdeszi egyház angyalának írd meg: így szól, akié az Isten hét lelke és a hét csillag: ismerem tetteidet. Tudom, hogy élőnek tartanak, de halott vagy. 2Ébredj föl, erősítsd meg a többit, aki halálán van. Tetteidet nem találom tökéletesnek Istenem előtt. Jusson eszedbe tehát a tanítás, amit kaptál és hallottál. 3Tarts ki mellette és térj meg. Ha nem virrasztasz, mint a tolvaj jövök (hozzád) és nem fogod tudni, mely órában érkezem. 4De vannak néhányan Szárdeszben, akik nem szennyezték be ruháikat. Velem fognak járni fehér ruhában, mert megérdemlik. 5A győztest ilyen fehér ruhába öltöztetik. Nevét nem törlöm ki többé az élet könyvéből, hanem megvallom Atyám és angyalai előtt. 6Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.

A filadelfiaiaknak. 7A filadelfiai egyház angyalának írd meg: így szól a Szent, az Igaz, akinél Dávid kulcsa van, aki megnyit és senki be nem zárja, bezár és senki ki nem nyitja: ismerem tetteidet. 8Nézd, nyitott ajtót bíztam rád, amelyet senki be nem zárhat. Bár kevés az erőd, mégis megtartottad tanításomat és nem tagadtál meg engem. 9Nézd, adok neked néhányat a sátán zsinagógájából, akik zsidóknak vallják magukat, pedig nem azok, hanem hazugok. Kényszerítem őket, hogy jöjjenek, lábadhoz boruljanak és ráeszméljenek, hogy szeretlek téged. 10Mivel megőrizted állhatatosságra buzdító igémet, én is megőrizlek a megpróbáltatás órájában, amely eljön az egész földkerekségre, hogy próbára tegye a föld lakóit. 11Hamarosan eljövök. Ragaszkodj ahhoz, amid van, hogy senki el ne vegye koronádat.

12A győztest oszloppá teszem Isten templomában, és többé nem távozik onnan. Ráírom Isten nevét, és Istenem városának nevét, az új Jeruzsálemét, mely az égből, Istentől szállt alá, valamint az én új nevemet. 13Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.

A laodíceaiaknak. 14A laodíceai egyház angyalának írd meg: így szól az Amen, a hűséges és igaz tanú, Isten teremtésének kútfeje: Ismerem tetteidet. 15Nem vagy se hideg, se meleg. Bárcsak hideg volnál, vagy meleg! 16De mivel langyos vagy és se hideg, se meleg, kivetlek szájamból. 17Azt mondod: gazdag vagyok, dúsgazdag, semmire sincs szükségem. Hát nem tudod, hogy nyomorult vagy és szánalomra méltó, szegény, vak és mezítelen! 18Tanácsolom neked, végy tőlem tűzben tisztult színaranyat, hogy meggazdagodjál; fehér ruhát, hogy magadra öltsd és ne lássék szégyenletes mezítelenséged; és kenőcsöt, hogy megkend szemeidet és láss. 19Mindazt, akit szeretek, korholom és megfenyítem. Buzdulj föl és tarts bűnbánatot! Nézd, az ajtóban állok és zörgetek.

20Aki meghallja szavamat és kinyitja az ajtót, ahhoz bemegyek és vele étkezem, ő meg velem. 21A győztesnek megadom, hogy velem üljön trónomon, amint én is győztem és Atyámmal ülök trónján.

22Akinek füle van, hallja meg, mit mond a Lélek az egyházaknak.”


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategóriák

%d blogger ezt szereti: