Szerző: andrelowoa | november 11, 2009

A KIS KÁTÉ

az egyszerű gyülekezeti lelkészek és igehirdetők számára

ELŐSZÓ

Üdvözlés

LUTHER MÁRTON: minden hű és derék gyülekezeti lelkésznek és igehirdetőnek (2) kegyelem, irgalom és békesség a Jézus Krisztusban, a mi Urunkban!

Az egyházlátogatás szomorú tapasztalata

Ennek a káténak vagy keresztyén tanításnak ilyen rövid, világos és egyszerű alakban való megírására az a siralmas helyzet kényszerített és ösztönzött, amelyet nemrégen mint egyházlátogató tapasztaltam. Istenem! Mennyi nyomorúságot láttam: az egyszerű ember, különösen faluhelyen, semmit sem tud a keresztyén tanításból, és sajnos, sok lelkész is nagyon készületlen és alkalmatlan a tanításra. És ezeket hívják keresztyéneknek, ezek vannak megkeresztelve és élnek a szentségekkel, pedig sem a Miatyánkot, sem a Hiszekegyet, sem a Tízparancsolatot nem tudják, s úgy élik le életüket, mint a jámbor ökrök és az oktalan állat! Ahova meg most eljutott az evangélium, ott mégis remekül megtanulták, hogyan lehet minden szabadsággal mesterien visszaélni. (3) Ó, ti püspökök! Hogyan feleltek majd Krisztusnak azért, hogy a népet ilyen gyalázatosan elhanyagoltátok és egy pillanatig sem teljesítettétek hivatástokat? Rátok ne szakadjon minden szerencsétlenség! Eltiltjátok az Úrvacsora egyik színét és szigorúan végrehajtjátok emberi törvényeiteket, de közben nem törődtök azzal, hogy tudják-e a Miatyánkot, a Hiszekegyet, a Tízparancsolatot, vagy csak valamit is Isten igéjéből. Jaj, örökre jaj nektek!

Tanítani a népet, különösen az ifjúságot!

Istenre kérlek azért mindnyájatokat, kedves uraim és testvéreim, akik gyülekezeti lelkészek és igehirdetők vagytok, töltsétek be hivatástokat teljes szívvel, könyörüljetek a gondotokra bízott népen, és segítsetek nekünk a népet, különösen a fiatalságot, megtanítani a kátéra. Akik maguktól nem tudnak jobbat, vegyék elő ezt a könyvet és szöveget, és adják szóról szóra a nép elé ilyenképpen:

Az öt alapszöveg emlékelése

Először: Tartózkodjék és óvakodjék az igehirdető mindenekelőtt attól, hogy a Tízparancsolat, a Miatyánk, a Hiszekegy, a szentségek stb. szövegét és formáját változtatgassa, hanem válasszon magának egy bizonyos formát, maradjon meg a mellett és azt használja évről évre. A fiatalságot és az egyszerű népet ugyanis egyetlen rögzített szöveg és forma szerint kell tanítani, mert könnyen megzavarodik ha ma így, egy év múlva meg amúgy tanítjuk, mintha valamit helyre akarnánk igazítani, és ezzel kárbavész minden munkánk és fáradozásunk.
Tudták ezt az atyák is, akik egyféleképpen használták a Miatyánkot, a Hiszekegyet, a Tízparancsolatot. Ezért mi is úgy tanítsuk ezekre a fiatalságot és az egyszerű népet, hogy egyetlen szótagon se változtassunk és ne tanítsunk és emlékeltessünk egyik évben így, másodikban amúgy. Válassz hát magadnak olyan formát, amilyet akarsz, de amellett maradj meg mindvégig. Ha pedig tudós és értelmes emberek előtt beszélsz, akkor ám mutasd meg tudományodat, cifrázd és forgasd a kátérészeket olyan mesterien, ahogy csak tudod. De a fiatalságnál maradj meg egy bizonyos állandó forma és mód mellett. Tanítsd meg őket először ezekre a kátérészekre: a Tízparancsolatra, a Hiszekegyre, a Miatyánkra stb. a szöveg szerint szóró1 szóra, hogy azt ők is utánad tudják mondani és megtanulják könyv nélkül.

Keresztyén szabadság és keresztyén rend

Akik pedig nem akarják megtanulni, azoknak meg kell mondani, hogy megtagadják Krisztust és nem is keresztyének. Az ilyenek nem bocsáthatók a szentséghez, nem lehetnek keresztszülők, nem élhetnek a keresztyén szabadság adta jogokkal, hanem egyszerűen vissza kell őket küldeni a pápához és szolgáihoz, sőt magához az ördöghöz. Ezen kívül tagadják meg tőlük szüleik és gazdáik az ételt és az italt, és adják tudtukra, hogy a fejedelem az ilyen eldurvult embereket kikergeti az országból stb.

Mert bár senkit sem lehet és nem is szabad a hitre kényszeríteni, mégis arra kell nevelni és szorítani a népet, hogy tudják, mi a rend azoknál, akiknél laknak, dolgoznak és élnek. Mert aki valamely városban lakni akar, annak ismerkednie kell és meg kell tartania a város rendjét, amelyet ő is élvez, akár hívő ember (adná Isten!), akár gonosz vagy hamis szíve belsejében.

Magyarázat a Kiskáté szerint

Másodszor: Ha már jól tudják a szöveget, tanítsd meg őket annak értelmére is, hogy tudják, mit jelent az. Használd ennek a könyvnek a szövegét, vagy valamely más rövid szöveget, ami neked tetszik, és maradj meg annál. Ne változtass egyetlen szótagot se, mint ahogyan azt az alapszövegről mondottuk. És szánj rá időt! Mert nem kell minden részt egyszerre megtanítani, hanem egyiket a másik után. Ha már jó értik az első parancsolatot, csak akkor vedd elő a másodikat, és így tovább. Mert különben annyi zúdul rájuk egyszerre, hogy egyiket sem jegyzik meg jól.

Magyarázat a Nagykáté szerint

Harmadszor: Ha már megtanítottad őket erre a rövid kátéra, akkor vedd elő a Nagykátét és adj nekik bővebb és teljesebb magyarázatot. Fejtsd ki egyenként a parancsolatokat, kéréseket, kátérészeket a velük összefüggő különböző cselekedetekkel, javakkal és előnyökkel, veszélyekkel és károkkal együtt, ahogyan azt bőségesen megtalálod az erről írt nagyszámú könyvecskében.

Különösen pedig azzal a aprancsoalttal és kátérésszel foglalkozzál legtöbbet, amely ellen alegtöbbet vét a te néped. Így például fejtegesd a lopásról szóló hetedik parancsolatot a kereskedőknek és iparosoknak, sőt a gazdáknak és cselédeknek is, mert az ilyenféle embereknél nagyon elterjedt a hűtlenség és lopás minden fajtája. Ugyanígy: a negyedik parancsolatot a gyermekek és a köznép előtt kell fejtegetned, hogy csendesek, hűségesek, engedelmesek, békések legyenek, és a Szentírásból mindig sok példát kell idézned arra, hogy az ilyen embereket Isten megbüntette vagy megáldotta.

A szülők és a felsőbbség feladata

Ezzel kapcsolatban külön is buzdítsd a felsőbbséget és a szülőket, hogy jól kormányozzanak és iskoláztassák a gyermekeket. Figyelmeztesd őket arra, hogy kötelességük ezt tenni, és hogy milyen átkos bűnt követnek el, ha ezt nem teszik. Mert ezzel, mint Isten és emberek veszedelmes ellenségei, felforgatják és feldúlják Isten országát és a világi birodalmat egyaránt. Sőt, tárd fel előttük részletesen, milyen borzasztó kárt okoznak, he nem segítenek gyermekeket nevelni gyülekezeti lelkészekké, igehirdetőkké, világi vezetőkké stb., és hogy Isten ezért őket rettenetesen megbűnteti. Nagy szükség van ugyanis ennek hirdetésére. Ebben annyit vétenek most a szülők és a felsőbbség, hogy meg sem lehet mondani. Az ördögnek is van ezzel valami borzalmas szándéka.

Az úrvacsora szentségének megbecsülése

Végül: Mivel már megszűnt a pápa zsarnoksága, nem akarnak ez emberek a szentséghez járulni és megvetik azt. Ösztönzésre van itt szükség, de mégis úgy, hogy senkit se kényszerítsünk a hitre vagy a szentséghez, ne is szabjunk törvényt, időt vagy helyet, hanem úgy prédikáljunk, hogy parancsunk nélkül maguktól igyekezzenek és szinte kényszerítsenek minket, gyülekezeti lelkészeket arra, hogy a szentséget kiszolgáltassuk nekik. Ezt úgy érjük el, ha azt mondjuk: aki évenként legalább úgy négyszer nem keresi és kívánja a szentséget, annál attól kell tartani, hogy megveti a szentséget és nem keresztyén, mert nem keresztyén az, aki nem hiszi és nem hallgatja az evangéliumot. Hiszen Krisztus nem azt mondta: “Ezt hagyjátok el”, vagy “Ezt vessétek meg”, hanem: “Ezt cselekedjétek, valamennyiszer isszátok” stb. Ő azt akarja, hogy ezt valóban megcselekedjük, és semmiképpen sem azt, hogy elhagyjuk vagy megvessük. Ő azt mondja: “Ezt CSELEKEDJÉTEK.”

Ha pedig valaki nem becsüli nagyra ezt a szentséget, ez annak a jele, hogy nincs bűne, testisége, ördöge, világa, halála, veszedelme, pokla, azaz, hogy ezek közül egyet sem hisz, pedig fejebubjáig bennük él és kétszeresen az ördögé. Viszont nem is kell neki kegyelem, élet, paradicsom, mennyország, Krisztus, Isten vagy bármiféle jó. Mert ha hinné, hogy ennyi gonoszság van benne és ennyi jóra szorul, akkor nem hanyagolná el ezt a szentséget, amelyben ezekkel a bajokkal szemben segítséget és sok jót nyerünk. Nem is kellene az ilyen embert törvénnyel kényszeríteni a szentséghez, hanem magától jönne, futva és lélekszakadva, magát kényszerítené, téged meg sürgetne, hogy add neki a szentséget.

A lelkészi szolgálat új, evangéliumi értelmezése

Ebben tehát nem szabad törvényt szabnod, ahogyan azt a pápa teszi, hanem csak magyarázd meg jól azt a jót és kárt, bajt és előnyt, veszedelmet és üdvösséget, amely ezzel a szentséggel jár, akkor majd eljönnek maguktól, kényszerítésed nélkül is. Ha pedig nem jönnek, hagyd őket és mondd meg nekik, hogy ők az ördögé, mert nem látják és nem érzik nagy nyomorúságukat, és nem kívánják Isten kegyelmes segítségét. Ha azonban nem törődsz az ilyesmivel, vagy törvénnyé és méreggé teszed azt, akkor a te vétked, ha megvetik a szentséget. Hogyne lennének lusták, ha te alszol és hallgatsz! Azért hát vigyázzatok, ti gyülekezeti lelkészek és igehirdetők! A mi szolgálatunk most egészen mássá lett, mint a pápa alatt volt. Komollyá és üdvösségessé lett, azért jár sok gonddal és munkával, veszéllyel és tusakodással, s ráadásul kevés jutalommal és hálával ezen a világon. De Krisztus maga akar jutalmunk lenni, ha hűségesen munkálkodunk. Erre segítsen minket a minden kegyelem Atyja. Ő legyen a dicséret és a hálaadás örökké, Krisztus Urunk által. Ámen.

Reklámok

Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

Kategória

%d blogger ezt kedveli: