Archive for 2009 11 19

Tej helyett kemény eledel

Posted by: andrelowoa on november 19, 2009

Napi ige az Evangélikus Életből (napiige) 2009. november 19.

Posted by: andrelowoa on november 19, 2009

Hálaadásnap

Posted by: andrelowoa on november 19, 2009

Engedelmességből áldás

Posted by: andrelowoa on november 19, 2009

Előkészület az úrvacsorára

Posted by: andrelowoa on november 19, 2009

2009. november 19. csütörtök

Posted by: andrelowoa on november 19, 2009

NOVEMBER 19. CSÜTÖRTÖK

Posted by: andrelowoa on november 19, 2009

2009. november 19.

Posted by: andrelowoa on november 19, 2009