A NAGY FIGYELMEZTETÉS

Kérlek benneteket, amikor eszetekbe jut, mindenkor imádkozzátok mindenkiért!

„ Jézus szent vére, melyet a kereszten kiontottál értünk, áldd meg ezt a hajlékot és vedd oltalmad alá!”

La Salette 1846

Rövid összefoglaló arról, amit a látnokok “nagy figyelmeztetésnek” neveznek.

IX. Piusz pápa is megjövendölte, hogy az Egyház szörnyű megpróbáltatásai után, amikor a démoni erők egy évszázadon át egyenesen az egyház kapuit  ostromolják, “nagy jel adatik a világ számára, amely félelemmel vegyes tisztelettel tölti majd el a világot”.
A garabandáli látnokoknak a Kármelhegyi Boldogasszony megmutatta ezt a nagy jelet, mely azóta a  jelenésekről szóló szakirodalomban és a hívek között is nagy  figyelmeztetés néven vált közismertté.

A garabandáli látnokok szerint a  nagy figyelmeztetés egy lelki élmény lesz:

– amelyet az egész emberiség minden tagja ugyanabban az időpontban él majd át;

– egy égi fényjelenséggel fog kezdődni, mely jelenséget minden ember látni fog;

– mindenki úgy fogja érezni, hogy ez az égi fény belé hatol;

– ettől a pillanattól kezdve mindenki csak a saját lelkével, illetve lelkiismeretével lesz elfoglalva,

– megszűnik a külvilággal való érintkezésünk,

– úgy fogjuk érezni, mintha az életünk vége közeledne,

– az egész hasonlatos lesz az úgynevezett halálközeli élményhez;

– szembesülni fogunk saját lelkiismeretünkkel,

– és látni fogjuk mindazokat a bűneinket, amelyeket életünk során elkövettünk,

– valamint mindazokat a jócselekedeteket, amelyeket nem tettünk meg, s mindezeknek a következményeit;

– ebben a pillanatban minden ember tudni fogja, hogy ezt az élményt Isten idézte elő a lelkekben;

– minden egyes ember tudni fogja, hogy csak egyetlen igaz Isten van, és hogy csak az Ő törvényei szerint szabad élni;

– ez a lelki élmény ítéletszerű lesz ugyan, de nem ítélet lesz;

– minden bűnünket úgy fogjuk látni, mintha Krisztust Magát kínoznánk velük,

– illetve látni fogjuk, milyen valóságos kínokat és szenvedéseket okozunk Krisztusnak bűneinkkel;

– ezen lelki élmény alól senki sem lesz képes kivonni magát,

– akaratától függetlenül minden egyes  akkor élő ember át fogja élni,

– mindannyiunknak szörnyű élmény lesz szembesülni bűnös voltunkkal,

– sokan nem fogják túlélni, szörnyethalnak, látván a borzalmakat, amelyeket bűneikkel okoztak;

– az egész élmény mindössze néhány percig fog tartani.

Ahhoz, hogy mindez megtörténhessen, minden ember által alkotott gépezetnek meg kell állnia a Földön, hiszen a gépezetek kezelői is ezzel  az élményükkel lesznek elfoglalva.

Istennek a nagy figyelmeztetéssel az a célja, hogy rádöbbentse az emberiséget arra, hogy bűnös életet él, s ezáltal saját vesztébe rohan, de megmutatja azt is, hogy az örök élet elnyerésének egyetlen járható útja a megtérés, és fiának, Jézus Krisztus Urunknak a követése.

A nagy figyelmeztetés  Isten utolsó előtti nagy figyelmeztetése az emberiség megtérésére  a  Föld megtisztulása előtt.Ennek hatása azonban még mindig nem lesz  elégséges,sokan még ennek az élménynek sem fognak hinni. A  tömegtájékoztatási eszközökön keresztül a sátán erői “tudományos”   magyarázatokkal fogják ellátni az embereket, igyekezvén meggyőzni őket arról, hogy ez a nagy figyelmeztetés nem Isten műve volt. Ezért sokan a sátán erőinek fognak majd hinni,és folytatni fogják bűnös  életüket.

Ezért Isten a nagy figyelmeztetés után még egy nagy csodajelet is adni fog az emberiségnek, amelyre már nem lehet majd semmilyen   tudományos magyarázattal szolgálni. Ez a csoda (többek között) Garabandálban lesz látható a nagy figyelmeztetéstől számított tizenkét hónapon belül.

Ha az emberiség ezután sem fordul vissza Istenhez, akkor következik az ítélet…

Megvan a Garabandal-i Csoda előrelátható időpontja?
Annak idején azt mondták a látnokok, hogy a Nagy Csoda Oltáriszentséghez köthető szent ünnepén lesz, ami egyben nagy egyházi ünnep is lesz és csütörtöki napra esik. Ez 2010-ben és/vagy ’11-ben is megtörténik – és még a Csoda előtt jön a Nagy Figyelmeztetés

A svájvi Stella Maris októberi számában olvasható írás szerint “megtalálták” az Oltáriszentségről nevezett szentet, akinek az ünnepe egybeesik majd a Nagy Csoda napjával, egy csütörtöki napon, amikor is az Egyháznak nagy ünnepe lesz.

A szent neve Boldog Imelda – olasz kislány, aki 11 évesen az elsőáldozást követően meghalt boldogságában, 1333 május 12-én. II. János Pál pápa ünnepét május 13-ra tette át, Fatima ünnepére. (A fatimai Lucia nővérnek 1917-ben búcsúzóul azt mondta a Szűzanya, hogy “Találkozunk Sen Sebastienben” – Sen Sebastien temploma pedig Garabandalban van!)

Nos, 2010. május 13-án, csütörtökön lesz a Mennybemenetel ünnepe – Boldog Imeldáéval együtt. (Tehát az Egyház nagy ünnepe egy Oltáriszentséghez köthető szent ünnepével együtt, csütörtöki napon.) Egy évvel később, 2011-ben pedig május 12 – Imelda eredeti égis születésnapja – esik csütörtökre.

A cikk írójának ezek után adódott a következtetés, hogy ezek szerint közel vagyunk a Nagy Figyelmeztetéshez, ami a Csoda előtt fog megtörténni. (A kettő között kevesebb, mint egy év telik el Conchita, a garabandali látnok szerint.) Ha pedig ez így van, akkor komolyan kell készülnünk erre – bűnbánat tartás, gyónás, rendszeres áldozás, erős elhatározás életünk kijavítására, stb. -, hiszen bármelyik nap megtörténhet….

KIEMELT FONTOS ÜZENET
A nagy figyelmeztetés !

Kedves Látogatók Testvéreim…

Nagy kegyelmet kaptunk a mi Mennyei Atyánktól ,most hogy a nagy figyelmeztetés előtt vagyunk nem sokkal nincs már sok időnk hogy bűnbánatot tartsunk magunkhoz vegyük a Szentségeket a Szentgyónást a Szent áldozást.A mi Mennyi Atyánk tervei között szerepel hogy próbára teszi ezt a bűnös világunkat hamarosan,mégis mivel az ő Irgalma és szeretete és az ő Fia a mi Úrunk Jézus Krisztus szeretete és irgalma felfoghatatlan ezért még kapunk tőlük egy utolsó lehetőséget hogy visszatérjünk hozzájuk ,és Istennek tetsző életet éljünk.
A MENNYEI ATYÁNK IGÉRETE SZERINT HA SZERETNÉNK HOGY TÚLÉLJÜK AZ Ő KEGYELMÉBŐL AZOKAT A RETTENETES NAPOKAT AMIK ELŐTTÜNK ÁLLNAK A KÖVETKERE KÉR BENNÜNKET :
MINDEN EMBER IMÁDKOZZA A MINDEN NAP ESTE – 8 ÓRAKOR EGYSZERRE A A KÖVETKEZŐ RÓZSAFŰZÉR IMÁT:

A SZENTHÁROMSÁG RÓZSAFÜZÉRE:

Kezdésre: 3 keresztvetés 3 összetett újjal
Hiszek egy Istenben…

A Mennyei Atya tizede, Mi Atyánk…
Üdvözlégy Mária, aki a Mennyei Atyának legszebb teremtménye vagy, kegyelemmel teljes…
Dicsoség Neked, Atyám, hála Neked Atyám mindenért, különösen végtelen szeretetedért (10-szer)
Mennyei Atyám, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer)

Jézus Krisztus tizede, Mi Atyánk…
Üdvözlégy Mária, aki Jézus Krisztusnak boldog Édesanyja vagy, kegyelemmel teljes…
Dicsoség Neked, Jézus, hála Neked Jézus mindenért, különösen a lelki békédért. (10-szer)
Jézus Krisztusom, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer)

A Szentlélek Isten tizede, Mi Atyánk…
Üdvözlégy Mária, aki a Szentlélek Istennek legcsodálatosabb Temploma vagy, kegyelemmel teljes…
Dicsoség Neked, Szentlélek, hála Neked Szentlélek mindenért, különösen a kiáradó erodért. (10-szer)
Szentlélek Istenem, én hiszek Benned, imádlak Téged, remélek Benned és szeretlek Téged, Kérlek, bocsáss meg mindazoknak, akik nem hisznek Benned, nem imádnak Téged, nem remélnek Benned, és nem szeretnek Téged. (1-szer)

A Szentháromság tizede, Mi Atyánk…
Üdvözlégy Mária, aki a Szentháromság gyönyörusége vagy, kegyelemmel teljes…
Dicsoség Nektek, Szentháromság, hála Nektek Szentháromság mindenért, különösen végtelen irgalmatokért. (10-szer)
Szentháromság egy Isten három Személyben, én hiszek Bennetek, imádlak Titeket, remélek Bennetek és szeretlek Titeket, Kérlek, bocsássatok meg mindazoknak, akik nem hisznek Bennetek, nem imádnak Titeket, nem remélnek Bennetek, és nem szeretnek Titeket. (1-szer)

Befejezésre: „Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen (3 keresztvetés 3 összetett újjal)

A Mennyei Atyánk Igérete szerint aki ezt a Rózsafűzért imádkozza és abban az időpontban amire megkért minket a Mennyei Atyánk tehát egyszerre ,a nagy figyelmeztetés idején megóv mindenkit minden bajtól minden járványtól,katasztrófátol és nem csak azokat akik Imátkozzák hanem a családtagjait is kérlek titeket drága testvéreim az Úrban SENKI NE HAGYJA KI EZT AZ ÓRIÁSI KEGYELMET AMIT KAPTUNK MI MAGYAR EMBEREK.

Minden keresztényt arra kérek nagy szeretettel ha még nem tette meg eddig ,térjen vissza Krisztus Úrunk állatal alapított Katólikus Egyházba A Mennyei Atya és a mi Szeretet Jézus Krisztus Úrunk kinyilatkoztatásaikban elmondta hogy,a Nagy figyelmeztetés után rövid idővel feltünik az Antikrisztus az Egyházban megosztottság lesz megszüntetik az oltáriszentséget és tagadni fogják hogy Jézus Krisztus valójában jelen van az Oltári szentségben . Megkezdődik a Keresztény üldözés az Antikisztus és csatlósai álltal .Tudom ez most még hihetetlennek tűnik de a Nagy figyelmeztetés után olyan káosz lessz , a világban amilyen még nem volt a világ kezdete óta. Az előjelek már sajnos tisztán látszanak ,kérlek ne várd meg ezt az időt vedd magadhoz Krisztus Úrunk testét és vérét addig ameddig még megteheted ameddig még van rá lehetőséged.

Dicsőség Istennek és az Ő szeretett fiának a mi Úrunknak Jézus Krisztusnak.

Együtt Jézusban

http://utolsoidok.com/index.html

Ronald L. Conte Jr.

Medugorje és Garabandal felfedett titkai

Rövid ismertető egy könyvről, ami olyan elmélkedő tanulmány és értelmezés, amely az általánosan elfogadott római katolikus eszkatológián és a magánkinyilatkoztatásokon alapul. Az ott leírtak rövid ismertetését adjuk.
Ez az újonnan publikált második kiadás átvizsgálta az első és második  medugorjei titkot a garabandali figyelmeztetés vonatkozásában.

Tisztáz bizonyos pontokat, és hozzáad több mint 50 lényeges új lapot.

Mielőtt azonban elolvasnák a rövid összegzést, szeretném arra felhívni a figyelmet, hogy ez egy emberi értelmezés, amely megpróbál következtetni bizonyos eseményekre. Különösen problémás lehet, hogy olyan időpontokat is megnevez, amelyek csak az ő emberi számításainak eredményei – ezt egyébként el is ismeri. (A könyv első kiadásában azóta már meghaladt dátumokat is közöl, ebbéli tévedését elismeri.) Tehát ezt az összefoglalót nem úgy adjuk közre, mint biztos tényt, hanem úgy, mint a felfokozott várakozás egyik tanúbizonyságát és a magánkinyilatkoztatások lehetséges értelmezését.

Egyebekben pedig legyünk józanok és buzgók Isten szeretetében, és akkor Isten békéje megoltalmaz minket minden hirtelen vagy pánikszerű reakciótól… (a zarándok szerk.)

A könyv borítóján az alábbi szentírási rész olvasható:

„Hallotok majd háborúról és háborús hírekről. Vigyázzatok, ne rémüldözzetek. Ennek mind meg kell történnie, de ez még nem a vég.” (Máté 24, 6)
„Hiszem, hogy a Garabandáli Figyelmeztetés ugyanaz, mint a medugorjei  1.  titok, és hogy az 2010. Nagypénteken fog bekövetkezni.

A  Garabandáli Figyelmeztetés  (ford.: más összefüggésekben a Nagy Figyelmeztetés) a  Megbánás Napja, amikor Isten minden személynek lelkiismereti úton meg fogja mutatni a bűneit, és bűnbánatra fogja hívni őket.

A medugorjei  2. titok a  Vigasztalás Napja , 2010 Húsvét Vasárnap, amikor Isten megvigasztalja mindazokat, akik bűnbánatot gyakoroltak a Figyelmeztetéskor.

A Garabandáli Csoda ugyanaz, mint a Medugorjei  3.  titok.

Hiszem, hogy ez a nap a Csodálatos Gyógyulások Napja lesz, amely a   Mennybemenetel Napján  („Áldozócsütörtökön”),  2010. május 13.-án történik.

A Csoda háromszoros:

1.    Sok beteg és sérült személy világszerte csodálatosképpen meggyógyul.

2.    Sok nemhívő megtér az Isten hitre.

3.    Csodálatos Állandó Jel tevődik számos igaz magánkinyilatkoztatás helyszínére.
Az első három titok Isten áldásai az emberekre, lélekben, szellemben és testben.

Hiszem, hogy 10 titok utolsó 7 titka ugyanaz, mint a Jelenések Könyve  hét pecsétje.

Véleményem szerint:

A 4. titok az első pecsét, ami a 3. világháború (a 2010-es években).

Az 5. titok a második pecsét, ami komoly polgári nyugtalanság és gyűlölet, világszerte.

És így:
A 6. titok a harmadik pecsét, egy komoly éhínség, ami a gazdag nemzeteknél rosszabb lesz.

A 7. titok a negyedik pecsét, sokféle okból sok halál, világszerte.
Azt is hiszem, hogy

a 8. titok az ötödik pecsét, egy keresztény holokauszt a megszállt országokban.

A 9. titok a hatodik pecsét, a 4. világháború, egy súlyos nukleáris háború.

Aztán Medugorje 10. titka ugyanaz, mint az első hat trombiták a hetedik pecsétnél  a Jelenések Könyvében.”

(Medugorje és Garabandál felfedett titkai – második kiadás)

Még több olvasható free online, a www.CatholicPlanet.com weblapon.

(Forrás: Internet: Youtube:  Secrets of Medugorje and Garabandal)

Hozzászólások

 1. én nagyon örülök hogy ilyen dolgok is megtaláhatók az inerneten hiszen én is nemrég tértem meg és most a családom ellenzi a hitem mert meg akarom őket téríteni 14 éves korom ellenére és nem akarják befogadni Istent és anyukám nem enged el a gyülekezetbe viszont én már nem haragszom rá ha vki olvassa a bejegyzést és megért engem kérlek imádkozz hogy az egész család megtérhessen!!Nagyon köszönöm ha imádkoztál értünk Biztosan megáld Téged Isten!!! Nagyon köszönöm

 2. Jézus: Kicsinyeim! A Figyelmeztetés nagyon hamar és egészen váratlanul fog jönni. Lesz, aki álmából ébred, lesz, aki éppen főzi az ebédet, lesz, aki a kertben dolgozik, lesz, aki az irodájában ül, lesz, aki éppen utazik valahova. A járművek és gépek le fognak állni. Az egész Földön egy időpontban, egyszerre következik be, így az egyik helyen éjszaka lesz, a másik helyen nappal. Ezért teljesen mindegy, hogy hol lesztek, és mit csináltok éppen.

  Attól kezdve, hogy meglátjátok a keresztemet az égen, térdepeljetek le és bánjátok bűneiteket! Imádkozzatok családtagjaitokért, szeretteitekért és minden ember megtéréséért! Ne féljetek! Veletek leszek! Nektek és szeretteiteknek a haja szála se fog görbülni. Teljesen hagyatkozzatok Rám, Édesanyámra és az egész Szentháromságra. A bátorság lelkületét öntöm szívetekben.

  • Hála és köszönet a Mindenható Istennek és Drága
   Égi Édesanyánknak, hogy megadták nekünk, hogy
   számítógépen olvashatjuk, és letölthetjük, ezeket
   a csodálatos üzeneteket.
   Kívánom, hogy minden hívő és hitetlen Testvérünk gondolkodjon el rajta, hogy milyen lehetőségek vannak, a büntetések elengedésére,
   ha megtérünk, és az Ő szent akarata szerint élünk.
   Mindenkinek Nagyon sok kegyelmet és Istenben való
   mélységes hitet, reményt, és szeretetet kívánok,
   sok-sok szeretettel. Némethné. Rózsa.

 3. Szeretném megkérdezni, honnan való ez a (2009 ápr.26-án közölt) Jézus-üzenet?

  b

  • Egyik üzenet a kadarkúti Éva asszonytól van, a másik pedig máshonnan, de a júniusi Medjugorjei és Nagyfalui üzenet már sokkal érthetőbben tudva mondja el nekünk.

 4. még is kb. mikor lesz ez az üzenet? egy,kettő,öt,tíz,20, 50, 100 év múlva?

  • A Figyelmeztetés várhatóan ebben az évben lesz!
   lásd:
   http://nagyeva.nolblog.hu/ -> “Beszélgetés Jézussal – 821-824” résznél

 5. Egy nagy bibi van a “véleményem szerint”-ben…mégpedig az, hogy Szűz Mária modta Medjugorje-ban, hogy nem lesz harmadik világháború.

  • Azért mert lényegében benne élünk! Érdemes figyelni az oroszországi eseményeket, s meglátni azt ami Fatimában kérés volt a világ számára. Nem kell messzire menni, igen veszélyes időknek nézünk elébe, s 2010. február 4-e óta elkezdődött az előfigyelmeztetés időszaka. Sokat lehetne még mondani róla, de a legjobban a Jelenések könyvében leírtakat kellene összevetnie mindenkinek Garabandallal és Medjugorje-val, s meglátni benne azt a hatalmas SZERETETet, ami Jézus Krisztus Urunk küld felénk. Erre a SZERETETre kell figyelni, ha nem akarunk elveszni a közeljövőben. Igen hamarosan döntenünk kell, s csak két választásunk van, Krisztus ellen, vagy Krisztus mellett, harmadik lehetőség nincs. Sokan mondják, hogy még várjunk vele, én azt tanácsolom, a lelkünk Bibliájában le van írva, amely miatt van szerencsére lelkiismeret-furdalásunk, ha valamit nem úgy tettünk, ahogyan tenni illett volna. Erre kell nagyon vigyáznunk, amíg a TŰZ ég, addig van bennünk ISTENI SZERETET, de ha kialszik, akkor … S még valami egyedi a homlokunk, amely a SZEMÉLYISÉGÜNK, s a jobb és bal kezünk pedig a MUNKÁnk. Remélem segítettem megérteni, azt, hogy miért van hatalmas jelentősége Garabandali jelenéseknél a második titoknak, amely lényegében Medjugorje-ra is alaposan rányomta a keresztjét. Figyelni kell az égi jeleket, ezek is erről beszélnek, akiknek megadatnak. Figyelni és hinni kell az Jézus Krisztus Urunkba, ha kételkedünk, ha aggódunk, akkor lényegében már ellene fordultunk.

 6. jó lenne felelőtlenül nem írnánk dátumokat mert ez is el telt és nem történt semmi.Külőmben is meg van írva hogy senki nem tudja sem a napot sem az órát csak a MENNYEI ATYA!!!!!!!!

  • Igazad van Csaba, viszont az 1-es már kétszer át van húzva kereszt alakban.

   • milyen egyes van áthuzva mert nem értem?

 7. Sziasztok! Jó hogy az ember talál ilyen dolgokat is a neten. Napról napra találkozom ambertársaimmal és azt észlelem, hogy mindenuk megvan de mégis boldogtalanok. Talán azért mert hiányzik az életukbol vmi nagyon fontos dolog.. Isten… Ha valaki elfogyadja istent rájon hogy o-nála nincs nagyszerubb dolog a vilagon. Hiszek ezekben a jelekben a Bibliában is olvashat róla az ember. Isten nem jon el addig mig van ojan ember a vilagon akiben még reménykedik, hogy megtér. Annyira szeret minket, hogy mindenkinek lehetoséget akar adni.Ezért akar minket figyelmeztetni.

 8. Jövö csütörtökön ÚRUNK MENYBEMENETELE ünnepe,és sok minden egybeesik.

  nem tisztünk jóslatokba bocsátkozni,de sokkal inkább feladatunk imádságos lelkülettel felkészülni.

 9. Letéve önző nagyravágyásunkat, álljunk Jézus szolgálatába. Isten ma reggel azt mondja neked: Gyere hozzám úgy, ahogy vagy! És mindenedet, terveidet, vágyaidat, testedet és lelkedet tedd az én oltáromra!
  http://index.hu/video/?s=tag:p%C3%BCsp%C3%B6klad%C3%A1ny

 10. Ma van májús 13.Urunk menybemenetelének ünnepe.A Fatimai Szűzanya ünnepe,és Szent Imeldának az emléknapja.
  Ma különlegesen is ajánljuk fel próblémáinkat,gondjainkat,aggodalmainkat az égiek pártfogásába és biztósan nem marad el a mennyei segitség ha kéréseink nem ütköznek ISTEN SZENT AKARATÁVAL és ha nam állnak üdvösségünk útjába.
  Én is felajánlak imáimba titeket.
  baráti szeretettel:CSABA

 11. Ronald L. Conte Jr. tévedett. Az időpontok a Sátántól vannak. Pontos időpontokat soha nem közöl Isten senkivel. Amit Ronald mondott nem következett be, így a többi “próféciájának” sem kell hinni.

  Az események közel vannak de nem tudjuk a napot.

  • Még jó hogy, nem tudjuk a napot, mivel egyedül csak az Atya tudja mikor küldi el újra Jézus Krisztust. Krisztus Feltámadott, örvendezzük kegyelmi ajándékának, ő értünk szenvedett kínhalált, mindannyiunkért, ezt soha el ne felejtsük!

 12. nézzétek meg a “hétföi üzenetek”-et!


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: