Rózsafüzér

Rózsafüzér

Egy jámbor szerzetes a XIII. században gyakran és szívesen imádkozott el ötven Üdvözlégyet egymás után. Egyszer imádságát követően látomásban megjelent előtte Szűz Mária, s homlokát ugyanannyi rózsából font füzér díszítette, mint ahány üdvözlégyet a szerzetes elmondott. A legenda szerint innen ered a rózsafüzér elnevezés.
—————————————————————————–
Lourdesban minden asszony, minden lány örökké magánál hordja olvasóját. Ez vallásosságuk hűséges szerszáma. Szegény, keményen dolgozó asszonyok kezében sohasem pihenhet. Imádkozni üres kézzel – ez nem nekik való. A rózsafüzér elimádkozása valóságos mennyei kézimunka, láthatatlanul finom tűfestés, hímzés vagy kötés, amely a gyöngysor ötven Üdvözlégyéből szövődik. Aki mindennap, minden esztendőben elég sokszor pergeti végig olvasóját, hosszú fátylat sző belőle, amellyel valamikor a nagy Irgalom betakarhatja bűneinek egy részét. (F. Werfel: Bernadette )
—————————————————————————–
Hogyan tudnám is én felejteni a határi vagy otthoni munkában daloló, egyházi énekeket és litániát éneklő Édesanyámat, aki sokszor mindennapos gyalogmenetben a földjeinkhez vezető út távolságát azzal mérte, hogy mennyit tud elvégezni a rózsafüzérből. (F- -f)
—————————————————————————–
Egy hivatal folyosóján rózsafüzért találtak. Az ott dolgozó, köztudomásúlag vallásos hivatalnokot hivatták az irodába, felmutatván neki a talált rózsafüzért, hogy az övé-e? Gúnyos mosollyal várták, hogy hogyan tagadja le, hogy az övé. A hivatalnok megnézte – a talált rózsafüzért és nyugodtan kijelentette, hogy nem az övé, mert az övé – zsebébe nyúlva elővette és felmutatta a saját rózsafüzérét – más. (F- f)
—————————————————————————–
Bernard Claudel mondotta halálos ágyán: “Öreg édesanyám hitében akarok meghalni. Őt a rózsafüzére kötötte össze az angyalokkal. (Perlaky: A megtalált Isten.78.)
—————————————————————————–
A Napóleon elleni csatában elesett magyar katonákat a zsebükben hordott rózsafüzérről és imakönyvről ismerték fel. (Szív. 1948. IX. 25. )
—————————————————————————–
Göcsejben a szántóvető az első szántáskor ekéje szarvára akasztotta az olvasót. (Új E. 1983. II. 027.)
—————————————————————————–
Súlyos operáció után a főorvos külön figyelmeztette az ügyeletes orvost, hogy súlyos fájdalmai lesznek az asszonynak, mozdulatlanul feküdjön. Ha roham jelentkezik azonnal csillapítót. Az éjszaka csönd volt. A főorvos meglepődötten kérdezte az asszonytól, hogy hogyan telt az éjszaka. Köszönöm főorvos úr, – volt a felelet -, eltelt az is. Már sokkal jobban vagyok. Fájdalma nem volt? Volt – mondta halkan -, de nem figyeltem rá. És, mintegy magyarázatképpen megmozdította kezében a rózsafüzért. A főorvos egy pillanatig elgondolkozott, majd a többi orvoshoz fordult és szárazon kijelentette: Nos kolléga urak? Ehelyett mit tudnánk ajánlani? (Szív. 1950. XI. 25.)
—————————————————————————–
I.János Pál pápa velencei bíboros, pátriárka korában a velencei San Lorenzo kórházban egy síró asszony betegágyához ment és megkérdezte: Mi bántja?
– Sírok, mert érzem, nem sok van már hátra…Félek is, mert egész életemben kerestem, de máig sem találtam még meg a mennyország kulcsát..
A pátriárka a zsebébe nyúlt és rózsafüzérét a beteg asszony kezébe tette.
– Íme, itt van a mennyország kulcsa. (Új E. 1978. X. 8.)


Az ÖRVENDETES rózsafüzér titkai:

A FÁJDALMAS rózsafüzér titkai:

A DICSŐSÉGES rózsafüzér titkai:

A VILÁGOSSÁG rózsafüzér titkai:

Hírdetés

Hozzászólások

 1. „Taníts meg minket imádkozni”
  Lukács evangéliumi beszámolójában azt olvassuk, hogy Jézus egyik tanítványa ezt kérte: „Uram, taníts meg minket imádkozni.” Jézus így kezdte válaszát: „ Amikor imádkoztok, ezt mondjátok: »Atyánk, szenteltessék meg a neved.«” A hegyi beszédben is a következőképp tanította a követőit imádkozni: „Égi Atyánk, szenteltessék meg a neved” (Lukács 11:1, 2; Máté 6:9).
  Ebből elsősorban azt tanuljuk, hogy az imát, vagyis az imádat részeként elmondott szavakat Jézus Atyjához, Jehovához kell intézni. A Biblia sehol sem jogosít fel minket arra, hogy másvalakihez imádkozzunk. Ez helyénvaló, mivel ahogy Mózes is hallotta, amikor megkapta a tízparancsolatot, Jehova „olyan Isten . . . , aki kizárólagos odaadást vár el” (2Mózes 20:5).
  Mi a helyzet a rózsafüzérrel?
  Sokan azok közül, akik Máriához imádkoznak, úgy tanulták, hogy bizonyos imák — például az „üdvöz légy, Mária!” és a „miatyánk” — ismételgetésével nyernek áldásokat. A katolikusoknál „a Mária-imádat leggyakoribb kifejeződése kétségkívül a rózsafüzér használata” — jelenti ki a Symbols of Catholicism című könyv. A rózsafüzér vagy olvasó egy vallásos gyakorlat Szűz Mária tiszteletére, de egy felfűzött szemekből álló láncot is jelent, amelyet az imák számolására használnak. „ Az öt, egyenként tíz szemből álló sorozat, amelyek mindegyikét egy különálló, nagyobb szem választja el egymástól, felhívás arra, hogy ötven »üdvözlégyet«, öt »miatyánkot« és öt »dicsőség az Atyának« elnevezésű fohászt mondjanak el” — magyarázza ugyanaz a könyv. Vajon Isten kedvezően fogadja a rózsafüzérrel való ájtatos recitálást?
  Itt újfent alapul vehetjük, hogy milyen utasításokat adott Jézus a tanítványainak: „Mikor pedig imádkoztok, ne mondjátok újra meg újra ugyanazt, mint ahogy a nemzetekből valók teszik, mert ők azt hiszik, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg” (Máté 6:7). Jézus tehát kifejezetten megmondta a követőinek, hogy ne ismételgessenek bevett szófordulatokat az imáikban.
  De felmerülhet a kérdés: „Vajon Jézus nem azt tanította a követőinek, hogy mondogassák a miatyánkot, amely szintén a rózsafüzér része?” Az igaz, hogy Jézus adott egy mintaimát, mely aztán a miatyánk vagy az Úr imája néven vált ismertté. Meg kell azonban jegyeznünk, hogy rögtön az előbbi figyelmeztetés után tanított erre az imára, vagyis miután azt mondta, hogy „ne mondjátok újra meg újra ugyanazt”. Ezenkívül, ha nagyító alá vesszük a két feljegyzést, mely megörökíti azt, ahogy Jézus imádkozni tanította a tanítványait, nyilvánvalóvá válik, hogy Jézus nem akarta, hogy a mintaimát fejből ismételgessük, hiszen ebben a két imában eltérő kifejezéseket használt (Máté 6:9–15; Lukács 11:2–4). Hasonló gondolatokat fejezett ugyan ki, de nem ugyanazokkal a szavakkal. Emiatt arra következtethetünk, hogy Jézus csupán mintákkal, vagyis példákkal akart szolgálni követői számára, hogy miként imádkozzanak, és mi mindenért helyénvaló imádkozniuk. És ami még fontosabb, szavai elárulták, hogy kihez kell intézni az imát.
  Mária iránti tisztelet
  A Szentírás nem tanítja ugyan, hogy a keresztényeknek Máriához kell imádkozniuk, mégsem érződik belőle tiszteletlenség azzal a szereppel szemben, melyet Isten szándékában betöltött. Azok az áldások, melyek a Fián keresztül áradnak ki, az összes engedelmes ember örök javára válnak majd. „Boldognak mond engem minden nemzedék” — jelentette ki maga Mária. Erzsébet, az unokanővére pedig azt mondta róla, hogy „áldott . . . az asszonyok között”. És csakugyan az is volt. Csodálatos kiváltság volt Máriának, hogy megszülhette a Messiást (Lukács 1:42, 48, 49).
  Ám a Szentírás nemcsak egyetlen nőt nevez áldottnak. Jáhelt szintúgy ’felettébb áldottnak’ mondták „az asszonyok közt” azért, amit az ókori Izrael nemzetéért tett (Bírák 5:24). A hűséges Jáhel, Mária és sok más istenfélő asszony, akiről a Bibliában olvashatunk, mindenképp méltó az utánzásra, de semmiképp sem a hódolatunkra.
  Mária Jézus hűséges követője volt. Ott volt Jézus földi szolgálatának egyes állomásain, és jelen volt a halálakor is. Jézus feltámadása után Jézus testvéreivel együtt ’rendületlen volt az imában’. Emiatt jó okkal hisszük, hogy i. sz. 33 pünkösdjén velük együtt ő is felkenetett szent szellemmel, és ezért előretekinthetett arra, hogy a menyasszony osztály tagjaként Krisztussal fog uralkodni az égben (Máté 19:28; Cselekedetek 1:14; 2:1–4; Jelenések 21:2, 9).
  Ez mégsem jogosít fel minket arra, hogy Máriához imádkozzunk. A szívből jövő ima elengedhetetlen része az imádatunknak, és a keresztények azt a buzdítást kapják, hogy ’legyenek állhatatosak az imában’ (Róma 12:12). Az ilyen imádattal párosuló odaadás viszont csakis Jehova felé irányulhat, méghozzá Jézus Krisztuson keresztül (Máté 4:10; 1Timóteusz 2:5).
  Az az elképzelés, hogy Mária Isten anyja, az Írás-ellenes háromságtanon alapszik, mely kimondja, hogy Jézus Isten.

 2. A világosság rózsafüzére miért nincs fenn_ II. János Pál által terjesztették?????????

 3. Olvassátok el:
  http://www.depositum.hu/rozsafuzer.html
  http://www.depositum.hu/szentekhez.html
  http://www.depositum.hu/ismetles.html


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: