Segítség

10 tuti tipp Istentől

1. NE AGGÓDJ!
Ha azon kapod magad, hogy csak panaszkodsz, és görcsösen aggódsz, emlékezz ígéreteimre: „Ne aggódjatok életetekért!” Máté 6:25.

2. TEDD FEL A LISTÁRA!
Ha megoldandó problémád van, kihívások előtt állsz, nem tudod, hogyan dönts vagy mit csinálj, ne hezitálj! Tedd fel ezeket a dolgokat a listára! De nem akármilyen listára, hanem az enyémre. Imádságban mondd el, mi nyomja szívedet, és Én meghallgatom. „Jöjjetek, énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek.” Máté 11:28.

3. BÍZZ BENNEM!
Ne vegyetek fel magatokra több terhet, mint amennyit Én rátok helyezek. Miért is félnél a holnaptól!? Én eddig is megtartottalak, továbbra is meg foglak, ha őszinte szívvel hozzám fordulsz! „Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítelek, meg is segítelek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.” Ézsaiás 41:10.

4. HAGYD RÁM!
Miért vannak dolgok, amikről azt hiszed, hogy te majd egyedül megoldod? Ha erősnek érzed magad, az azért van, mert Én megerősítettelek. Ne zárj ki az életed bizonyos területeiről, mert megmondtam: „ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint.” Rómaiakhoz írt levél 12:3.

5. BESZÉLJ HOZZÁM!
Tudom, hogy rohanó világban élsz. De soha ne feledkezz meg rólam. Én mindig meghallgatlak. Bármit is szeretnél mondani Nekem, hallgatlak. Akár buszon, munkahelyen, iskolában, bármilyen helyzetben is vagy, ne hezitálj megszólítani a szívedben, imádságban. „Nagy az ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.” Jakab levele 5:16.

6. LEGYEN HITED!
A dolgokat sokszor nem láthatod összességében, mert olyan közel állsz hozzájuk. De Én összességében látom az életed és átlátom az egészet. Nem a te dolgod, hogy mindent tudj, és mindent láss: „mert hitben járunk, nem látásban.” 2 Korinthus 5:6.

7. NE LÉGY ÖNZŐ!
Oszd meg azt a rengeteg csodálatos dolgot, melyeket Tőlem kaptál! Ne tartsd meg magadnak, mert azért kaptad, hogy másokat építs vele. „aki mást felüdít, maga is felüdül.” Példabeszédek 11:25.

8. LÉGY TÜRELMES!
Azért mert a világ egyre csak rohan, rohan és rohan, miért akarod ugyanezt rám erőltetni? Amit megígértem, az meg lesz, légy türelemmel. A világot én teremtettem, tudom mit csinálok, és gondom van mindenre. „Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt.” Prédikátor könyve 3:1.

9. LÉGY KEDVES!
Legyél ugyan olyan szeretettel mások felé, mint amilyennel Én vagyok feléd. Ne bánts meg másokat különbözőségük miatt. „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük.” Máté 7:12.

10. SZERESD MAGADAT!
Szeresd önmagadat, de ne a világ szerint, önzőségben, büszkeségben. Tudd meg, hogy ha mások lenéznek, megaláznak, kinevetnek, kigúnyolnak, Én akkor is szeretlek téged! Én teremtettelek, különleges vagy ne utáld magad, inkább törekedj arra, hogy az akaratomban légy és hirdesd dicsőségemet. „Bizony, tőle, általa és érte van minden.” Rómaiakhoz írt levél 11:36.

A szeretet himnusza

“Ha emberek vagy angyalok nyelvén szólok is, szeretet pedig nincs bennem, olyanná lettem, mint a zengő érc vagy pengő cimbalom. És ha prófétálni is tudok, ha minden titkot ismerek is, és minden bölcsességnek birtokában vagyok, és ha teljes hitem van is, úgyhogy hegyeket mozdíthatok el, szeretet pedig nincs bennem: semmi vagyok. És ha szétosztom az egész vagyonomat, és testem tűzhalálra szánom, szeretet pedig nincs bennem: semmi hasznom abból.

A szeretet türelmes, jóságos; a szeretet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, nem keresi a maga hasznát, nem gerjed haragra, nem rója fel a rosszat. Nem örül a hamisságnak, de együtt örül az igazsággal. Mindent elfedez, mindent hisz, mindent remél, mindent eltűr.

A szeretet soha el nem múlik. De legyen bár prófétálás: el fog töröltetni; legyen nyelveken való szólás: meg fog szűnni; legyen ismeret: el fog töröltetni.

Mert töredékes az ismeretünk és töredékes a prófétálásunk. Amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Amikor gyermek voltam, úgy szóltam, mint gyermek, úgy éreztem, mint gyermek, úgy gondolkoztam mint gyermek; amikor pedig férfivá lettem, elhagytam a gyermeki dolgokat.

Mert most tükör által homályosan látunk, akkor pedig színről színre; most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, ahogyan engem megismert az Isten.

Most azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három; ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”

1 Korinthus 13

A szeretethimnusz mai nyelven

Isten = Szeretet

Ha olyan kiváló szónok vagyok is, mint Kossuth Lajos,
Vagy Martin Luther Kinggel együtt hirdetem, hogy “van egy álmom”,
De szeretet nincs bennem,
Olyanná lettem, mint egy leomlott templomtorony megrepedt harangja.

Ha futurológusként, a jövo mérnökeként vagy csalhatatlan közvélemény-kutatóként Elore látom is a jövot,
Szeretet pedig nincs bennem,
Olyan vagyok, mint egy összelapított üres kólás doboz, amelyet unottan rúgnak tovább a kamaszok.

Ha akkora hitem van is, mint Assisi Ferencnek, Luther Mártonnak
és egy dunántúli parasztasszonynak együttvéve,
De szeretet nincsen bennem,
Olyanná lettem, mint a szél által cibált ördögszekér.

Ha önfeláldozóan támogatok is alapítványokat, vagy tizedet adok minden jövedelmembol,
Szeretet pedig nincs bennem,
Olyanná lettem, mint aki követ ad kenyér helyett és skorpiót hal helyett.

Ha két végén égetem is a gyertyát, hajnaltól késo estig robotolok, éveken át nem megyek szabadságra,
Ám szeretet nincs bennem,
Olyan lennék, mint egy üres belu hagyma.

Ha naponta végigjárom a damaszkuszi utat, rongyosra olvasom a bibliámat, ha halálomra bizakodó hittel tekintek, úrvacsorával vagy a betegek szentségével megerosítve készülök elmenni,
De szeretet nincs bennem,
Semmi hasznom abból.

A szeretet jelentéktelen, mint amikor valaki szamárháton vonul be a városba.

A szeretet nevetség tárgya, mint amikor valakinek kezébe nádszálat, fejére töviskoszorút adnak.

A szeretet balek, mint amikor valaki kínzóiért imádkozik.

A szeretet esendo, mint amikor valaki azt mondja : “szomjúhozom”.

A szeretet meglepo, mint amikor valaki szelíden megszólít egy gyászoló asszonyt a hajnali kertben.

A szeretet játékos, mint amikor valaki tanítványai elott megy Galileába.

A szeretet nem fúj egy követ a bennfentesekkel, nem kacsint össze a hatalommal, nem bizonygatja önmaga fontosságát, nem örül a pártok és politikusok acsarkodásának,
De együtt örül az asszonnyal, aki megtalálja elgurult drachmáját.

Nem örül az ügyeskedéssel szerzett vagyonnak, de együtt örül a mezok liliomaival és az ég madaraival.

Nem örül a doppinggal elért világcsúcsnak, de együtt örül a fogyatékos kisfiúval, aki szája szélén csorgó nyállal, nagy erofeszítésekkel társának tudja dobni a labdát.

A szeretet soha el nem múlik.

Nem veszti el szavatosságát, nem évül el, nem kerül ad acta, nem lesz unalmas, mint a tegnapi újság.

Legyenek bár Istentiszteletek, véget fognak érni,
Legyenek bár egyházak, meg fognak szunni,
Legyen bár ökumenikus mozgalom, el fog töröltetni.

Mert még nem találtuk meg a rák és az AIDS ellenszerét, nem értjük távoli földrészek lakóinak a nyelvét, nem fogjuk fel más civilizációk felénk sugárzott jeleit.

Ám egykor majd egyetlen asztalt ülünk mindnyájan körül, és Ö lesz majd minden mindenekben.

Mert a szeretet nélküli kötelességtudat kedvetlen.
A szeretet nélküli felelosség: figyelmetlen.
A szeretet nélküli igazság: kemény.
A szeretet nélküli okosság: gogös.
A szeretet nélküli barátságosság: huvös.
A szeretet nélküli rend: kicsinyes.
A szeretet nélküli hatalom: kíméletlen.
A szeretet nélküli birtoklás: fösvény.
A szeretet nélküli adakozás: képmutató.
A szeretet nélküli vallásosság: bigott.
A szeretet nélküli hit: vakbuzgó.
A szeretet nélküli remény: fanatikus.
A szeretet nélküli élet: értelmetlen.

Most azért megmarad a hit,
A remény,
A szeretet,
E három.

Ezek közül pedig a legnagyobb: Jézus.

A tízparancsolat

* Szerzöje Erns Lange

A 10 nagy szabadság

Egy kisfiútól megkérdezték egyszer: >>Mi a keresztyén vallás?<<
Erre o így válaszolt: >>A keresztyén vallás az, amikor azt mondják, hogy nem szabad.<<
Sokan vannak akik így gondolkodnak.
És ha megkérdezzük, miért viselkednek ilyen különös módon, akkor a Tízparancsolatra hivatkoznak:
>>Abban mindegyre azt mondják, ne tedd ezt, vagy ne tedd azt!<<
Óriási tévedés!
Isten nem kényúr, hanem szabadító. O megszabadította Izraelt, az O népét az egyiptomi rabságból.
Majd elvezette oket a Sínai hegyhez. S a Sínai hegyen világosan elmagyarázta nekik, milyen nagy szabadságban élhetünk Istennel.
Tíz mondatban közölte ezt velük.
A tízbol nyolc tagadó mondat, ketto pedig állítás. De a tízbol egy sem tiltó mondat!
Hanem ahelyett mindegyik így kezdodik:
>>Én, az Isten, és te, az ember, mostantól kezdve egymáshoz tartozunk. És ha együtt maradunk, akkor így fog kinézni az életed:
Nem lesznek idegen isteneid.
Tisztelni fogod az én nevemet.
Nem fogod magad halálra hajszolni.
Családod körében emberséges életet fogsz élni?<<
És így tovább.
A tízparancsolat az Istentol megnyert nagy szabadság tíz mondata.

1. Első parancsolat
Én az Úr vagyok, a te Istened: ne legyenek más isteneid!
Nincs szükséged arra, hogy félelmek között élj!
Nem kell félned sem a csillagok hatalmától, sem az emberek hatalmától;
Nem kell féltened sem pénzedet, sem szórakozásaid örömét. ha félve csüggesz ezeken, rabszolgájuk leszel.
Én, a mindenható isten, a te segítotársad akarok lenni.
Igazodj énhozzám, és akkor szabad leszel.

2. Második parancsolat
Én az Úr vagyok, a te Istened: ne alkoss magadnak képet énrólam!
Nincs szükséged arra, hogy neked bármit bemeséljenek –
sem szektaprédikátorok, sem a világnézetek apostolai, sem a mindenkori világmegváltók, sem a gátlástalan egoisták.
Ezek mindnyájan hamis képet alkotnak maguknak Istenrol, a világról és önmagukról.
Én, a mindenható Isten, a te tanító mestered akarok lenni.
Igazodj az én beszédemhez, mert az én igém igazság.

3. Harmadik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne élj vissza az én nevemmel!
Nincs szükséged arra, hogy segítségemet kikényszerítsd –
sem kegyes teljesítményeiddel, sem ostoba foglalkozásokkkal, sem álszent fecsegéssel, sem önzo céljaidnak keresztyén köntösbe bújtatásával.
Mert mindez azt jelenti: csalétekként használod az én nevemet.
Én, a mindenható Isten, önként vagyok a te barátod.
Igazodj én hozzám, és a te imádságod nem hangzik hiába.

4. Negyedik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: az ünnepnapot szenteld meg!
Nincs szükséged arra, hogy halálra hajszold magad –
sem a megállás nélküli munkával, sem az élvezetek szüntelen hajszolásával, sem aggodalmaskodással, sem azzal az örökös félelemmel, hogy >>jajj le ne késsek!<<
Mert mindez csak betegesen görcsössé tesz és megfoszt az élet minden örömétol.
Én, a mindenható isten, a te mestered vagyok.
Igazodj énhozzám, és életed teljességre jut.

5. Ötödik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: tiszteld atyádat és anyádat.
Nincs szükséged arra, hogy örökösen ellenkezz és lázongj –
sem szüleid ellen, sem tanítóid ellen, sem a fennálló erkölcsök ellen.
Az élet jó rendjei elleni lázadás éppen úgy megfoszt szabadságodtól, mint a vak engedelmesség.
Én, a mindenható Isten, a te mennyei Atyád vagyok.
Megengedheted magadnak azt, hogy a szeretet rendjébe illeszkedj és így nyerd el a szabadságodat.

6. Hatodik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne ölj!
Nincs szükséged arra, hogy embertársadat konkurenciának tekintsd –
akit minden áron meg kell eloznöd, akit szakmailag, politikailag vagy személy szerint >>ki kell nyírnod<<.
Az ilyen magatartás nem arról fog tanúskodni, hogy eros és belevaló vagy, hanem arról, hogy gyenge vagy és gyáva.
Én, a mindenható isten, a te oltalmazód vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy embertársadat élni segítsd.

7. Hetedik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne parázanálkodj!
Nincs szükséged arra, hogy >>kitombold magad<< –
sem ocsmány beszéddel, sem fülledt, nappali álmodozással, sem önkielégítéssel, sem úgy, hogy másokat saját ösztöneid kielégítésére kihasználsz.
Ne foszd meg magad a szerelem karikatúrái által a szerelem tiszta örömétol!
Én, a mindenható Isten, a te boldogságod szerzoje vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy várj arra a társra, akit én rendelek neked.

8. Nyolcadik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne lopj!
Nincs szükséged arra, hogy becstelen úton gazdagodj meg –
sem lopás által, sem üzleti csalás által, sem azzal, hogy akár felebarátodat, akár az államot >>átejted<<.
Amennyit ilyen úton szerzel, ugyanannyit veszítesz is önbecsülésedbol és békességedbol.
Én a mindenható isten, gondoskodom rólad.
Megengedheted magadnak, hogy adj, ahelyett, hogy végy.

9. Kilencedik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne hazudj!
Nincs szükséged arra, hogy az igazságtol eltérj –
sem azért, hogy embertársadat befeketítsd, sem azért, hogy kudarcodat leplezd, sem önnön kényelmed érdekében, sem pedig azért, mert mások úgy óhajtják.

A hazugság az emberi együttélést hosszú távon pokollá teszi.
Én, amindenható Isten, bízom benned.
Megengedheted magadnak, hogy te is bízz másokban, és bizalmat ébressz bennük.

10. Tizedik parancsolat
Én az úr vagyok, a te Istened: ne irígykedj!
Nincs szükséged arra, hogy irígykedj –
sem a mások vagyonára, sem a mások tudására, sem a mások jóságára, sem a mások sikereire.
Ha a másét irígyeled, megfosztod magad attól, hogy örülj a sajátodnak.
Én, a mindaható Isten, minden jónak adományozója vagyok.
Megengedheted magadnak, hogy örülj annak, ami a másé.
A verhetetlen páros tízparancsolata

Tíz jó tanács házaspároknak.
1. Egy napot se mulasszatok el Isten szava nélkül a szívetekben
2. Minden nap szorítsatok helyet a személyes és/vagy páros imának.
3. Vegyetek reszt a vasárnapi szentáldozásban, mint amely a hét csúcspontja és közös életetek forrása. Mindezt lehetőleg ugyanott, ugyanabban a közösségben, hiszen a plébánia segíti a baráti kötődéseket is.
4. Ne hanyagoljátok el kapcsolataitokat szüleitekkel, házastársatok szüleivel, azonban ne az ő elvárásaik irányitsanak benneteket.
5. Ne öljétek meg a régi baráti kőtelékeiteket a hanyagság által. Tartsatok fenn jó viszonyt a szomszédaitokkal.
6. A testi kapcsolatot ne tagadjátok meg egymástól, de mindig a szeretet okán, s emlékezzetek, hogy a legjobb ajándek, amit gyermekeiteknek adhattok, ha fiatalok maradtok számukra.
7. Ellenőrizzétek a kiadásaitokat, közösen döntsetek róla, s kövessetek a szabályt: “Akinek több van, az többet is ad.” Ne feledkezzetek meg arról, aki nálatok kevésbé szerencsés helyzetben van, havonta támogassátok bizonyos összeggel a rászorulókat, illetve szánjatok egy kis időt azokra, akik szükseget szenvednek.
8. Hallgassátok meg egymást. Ne kritizáljatok, ne ítéljetek, ne vádoljátok egymást. Válságos helyzetben gondoljatok az együtt eltöltött legboldogabb órákra. Ha elhúzódna, szánjatok egy hétvégét rá, menjetek más házasokkal együtt lelkigyakorlatra: hogy lássátok a közös problémákat es megtapasztaljátok, hogy mások miként lábaltak ki belőle, mert ez nagy segítség. Ne gondoljátok azt naívan, hogy magatoktól meg fogjátok oldani.
9. Legyen közös érdeklődésetek, hogy ezáltal ugyanarra a hullámhosszra hangolódhassatok a szavak, a gondolatok és az érzések szintjén.
10. Mindig szakítsatok időt az együttlétre, hogy magatokról beszélgessetek és tervezhessétek a közös jövőtöket. Ügyeljetek, nehogy feleslegesen vesztegessétek az időt, legyen belőle mindig elég a párkapcsolatotokra és a családi kapcsolatotokra egyaránt. Legyetek hűek azokhoz a feladatokhoz, amiket a házassággal vállaltatok.
Horoszkóp

Január 1.- és december 31. között születtél?

Akkor Isten kegyelmének jegyében születtél. “Mert megjelent az Isten kegyelme minden ember üdvösségére” (Tit. 2,11)

CSILLAGKÉPED?:”Én (Jézus) vagyok Dávid gyökere és új hajtása, a fényes hajnalcsillag”(Jel. 22,16).

SZERELMED?:”Isten a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még bunösök voltunk Krisztus meghalt értünk”(Róm 5,8)

ÚTJAID?: “Az Úrnak minden útja kegyelem és hűség azoknak, akik szövetségét és bizonyságait megtartják” (Zsolt 25.10).

PÉNZED?: “Keressétek először Istennek országát és igazságát, és ezek is mind megadatnak néktek” (Mt 6,33)

JÖVŐD?: “Kezedben van sorsom” (Zsolt 31,16).

Mindez rád nézve is igaz, ha Jézus Krisztusra bízod életedet Akkor már nem kell aggódva faggatnod a horoszkópot, amelyet neked állítottak fel ügyes üzletemberek. Sok ember érzi magát napjainkban elhagyatottnak Sokan elbizonytalanodnak, és biztos támaszt keresnek a életben. Ezt a támaszt csak Istenben tehet megtalálni, aki Jézusban Atyánk akar lenni és gondunkat akarja viselni.

Továbbá gondolkozz el a következokön is!

Mi lenne ha…

…ha Isten engedné, hogy az emberek valóban olyan betegek legyenek mint ahogy arra vasárnap reggel nyilatkoznak?!

…ha az Úr azt a gyermeket magához venné, akire hivatkozva sokan az Istentiszteletről elmaradnak?!

…ha minden hónapban az Isten céljaira adott összeg tízszereséből kellene megélnie?!

…ha a mennyei Atya olyan szegénnyé tenné azokat akik az adakozásnál ezt hangoztatják.

Isten és te

Egyedül ISTEN tud ALKOTNI, de az alkotást te tudod érvényre juttatni.
Egyedül ISTEN tud életet TEREMTENI, de te tudod tovább adni.
Egyedül ISTEN adja az EGÉSZSÉGET, de te tudod azt megtartani.
Egyedül ISTEN ajándékozza a HITET, de belőled árad a bizonyosság.
Egyedül ISTEN tud REMÉNYSÉGET ültetni, de te tudsz társadnak bizalmat szavazni.
Egyedül ISTEN képes SZERETETRE ébreszteni, de te tudsz mást szeretni.
Egyedül ISTEN adja a BÉKÉT, de te a mosolyt.
Egyedül ISTEN-től az ERŐ, de te tudsz a csüggedtbe erőt önteni.
Egyedül ISTEN az ÚT, de te tudod azt másoknak megmutatni.
Egyedül ISTEN a FÉNY, de te tudsz mások szemébe ragyogást hozni.
Egyedül ISTEN teszi a CSODÁT, de te hozod hozzá az öt kenyeret és a két halat.
ISTEN egymagában mindenre képes, mégis úgy látta jónak, hogy RÁD IS SZÁMÍTSON!

Keresztény 13 pontja

1. Az én menedékem Istenben van. (Zsolt. 62, 7)

2. Áldott ember az, akinek Te vagy erőssége…(Zsolt.84,5)

3. Az én segítségem az Úrtól van… (Zsolt. 121, 2)

4. Az Úr az én világosságom és üdvösségem(Zsolt. 27, 1)

5. Ha az Isten velünk, kicsoda ellenünk? (Róm. 8, 31)

6. Ne félj, mert én veled vagyok; ne csüggedj, mert én vagyok Istened… (Ésa. 41, 10)

7. A szeretet soha el nem fogy! (1. Kor. 13, 8)

8. A Biblia hitet ad és szeretetet épít. (2. Tim. 2, 22)

9. Mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít.  (Fil. 4, 13)

10. A Krisztusnak Igéje lakozzék bennetek gazdagon…   (Kol.3,16)

11. Isten beszéde Szellem és élet. (János. 6, 63)

12. A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme… (Péld. 9, 10)

13. Az Úr az én pásztorom… (Zsolt. 23,1)

Végezetre, atyámfiai, legyetek jó egészségben, épüljetek, vigasztalódjatok, egy értelemben legyetek, békességben éljetek; és a szeretetnek és békességnek Istene lészen veletek. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége mindnyájatokkal. ÁMEN (2. Kor. 13: 11, 13)

Napirend háziasszonyoknak

Hétfő – Mosás
Atyám, kérlek tisztíts meg az önzőségtől és hiábavalóságoktól, hogy teljes alázattal szolgálhassalak a héten!

Kedd – Vasalás
Kedves Atyám, vasald simára az elfogultság ráncait arcomon, melyek kialakultak az évek folyamán, hogy megláthassam másokban is a szépet!

Szerda – Pihenőnap
Ó, Istenem, igazítsd helyre útjaimat, hogy ne mások rossz példáját kövessem!

Csütörtök – Takarítás
Drága Jézus, kérlek tisztítsd meg szívemet azoktól a bűnöktől is melyeket a szívem sarkába söpörve titkolok!

Péntek – Bevásárlás
Szerető Atyám, emlékeztess, hogy ne hagyjam a polcon a bölcsességet és szeretet, melyre nap mint nap szükségem van a szívem táplálására!

Szombat – Főzés
Egyetlen Istenem, add, hogy megfelelő arányban tápláljam az embereket szeretettel, gondviseléssel, együttérzéssel a te dicsőségedre.

Vasárnap – Az Úr napja
Édes Atyám, elkészítettem a házat számodra. Kérlek, fáradj be hozzám és töltsük el együtt ezt a napot, a te dicsőségedre!

Sürgös hívószámok

Ha szomorú vagy, hívd a János 14-et!
Ha valaki cserbenhagy, hívd a 27-es Zsoltárt!

Ha bűnt követtél el, hívd 1 Jánost 1:9-et!
Ha aggódsz valami miatt, hívd Máté 6:19-34-et!
Ha veszélyben vagy, hívd Zsoltár 91-et!
Amikor Istent távolinak érzed, hívd a Zsoltár 139-et!
Ha hitednek erősítésre van szüksége, hívd a Zsidók 11-et!<br />

Ha magányos vagy, hívd a Zsoltár 23-at!
Ha keserű és kritikus lettél, hívd az 1 Korinthus 13-at!
Ha szeretnél megnyugodni, hívd a Máté 11:25-30-at!
Ha a világ nagyobbnak tűnik Istennél, hívd a Zsoltár 90-et!
Ha honvágyad van, hívd a Zsoltár 121-et!

Ha imáid gyengék és ösztönzőek, hívd a Zsoltár 67-et!
Ha bátorításra van szükséged, hívd a Józsué 1-et!
Ha depresszióba estél, hívd a Zsoltár 27-et!
Ha elvesztetted a bizalmadat az emberekben, hívd az 1 Korinthus 13-at!

Ha az emberek rosszindulatúnak tunnnek, hívd a János 15-öt!
Ha elcsüggedtél a munkádban, hívd a Zsoltár 126-ot!
Szeretet és a Bűn

A  BŰN  becserkész,  a  SZERETET  befogad.

A  BŰN  bekebelez, a  SZERETET  magába foglal.

A  BŰN  megköt,  a  SZERETET  megtart.

A  BŰN  száz annyit ígér, a  SZERETET száz annyit ad.</span>

A  BŰN elveszi az önismeretet, felmagasztal és magasba emel :  csakhogy letaszíthasson.

A SZERETET  helyes önismeretre tanít, kiábrándít hamis ,,önmagadból” és

összetör : csakhogy felemelhessen.

A  BŰN  hájjal keneget, hogy megrontson.

A  SZERETET  kíméletlenül pöröl,  hogy megtisztítson.

A  BŰN  fröcsköl,  a  SZERETET  szétárad.

A  BŰN  éget és perzsel,  a  SZERETET  sugároz.

A SZERETET  egyszerű, a  BŰN  körmönfont.

A SZERETET ,,egy-ügyű”, a  BŰN  agyafúrt.

A SZERETET  nyíltan beszél, a  BŰN  körülír.

Míg  a  SZERETET  a mélység titkairól dadog,

a  BŰN  a felszín közhelyeiről fecserészik.

Míg a BŰN hazudik, hogy ne kelljen megmondania az igazat,

a  SZERETET  kitérő választ ad, hogy ne kelljen hazudnia.

A  BŰN  kényszerít,  a  SZERETET  késztet.

A  BŰN  csábít, a  SZERETET  vonz.

A  BŰN  érzéki, a  SZERETET érzékelő.

A  BŰN  forral, a  SZERETET  hevít.

A  BŰN  űz és hajt, a  SZERETET  lelkesít.

A  SZERETET megkeresi a tisztátalant, hogy felemelje.

A  BŰN  ,,felhajtja” magának a tisztátalant, hogy kihasználja és a sárba tapossa.

A  SZERETET  megjelöl, a  BŰN  megpecsétel.

A  SZERETET társakra lel, de a  BŰN  csak hordákba ver.

A  SZERETET  kiteljesít, a  BŰN  kiüresít.

A  SZERETET mentséget keres, a  BŰN  kifogást talál.

A  BŰN  bekerít és magadba zár,

A  SZERETET kapukat nyit és másokhoz vezet.

A  BŰN  elfecsérli és pazarolja a másét, de a szeretet önmagát osztja szét !

Továbbiak az akv.naplom.com, andre.naplom.comandrelowoa.spaces.live.com alatt találhatóak.

Hozzászólások

 1. A béke tízparancsolata:

  1. Ha békét akarsz, erősítsd bizalmadat Istenben!

  2. Ha békét akarsz, saját meggyőződéseddel ne élj vissza mások megítélésére!

  3. Ha békét akarsz, erősítsd a közösséget!

  4. Ha békét akarsz a világban, akkor a szeretet módját keresd!

  5. Ha békét akarsz, tiszteld az életet mindenek felett!

  6. Ha békét akarsz, maradj hűséges kötelességeidhez éa kötelékeidhez, amelyekben élsz!

  7. Ha békét akarsz, kérdezd magadtól önkritikusan, kitől kaptad a békét!

  8. Ha békét akarsz, ügyelj arra, hogyan beszélsz másokról!

  9. Ha békét akarsz, elégedj meg azzal, amid van és ne kívánd, hogy többet birtokolj!

  10. Ha békét akarsz, légy nyugtalan a világ békétlensége miatt, mindenek előtt azonban magad miatt és tartsd magad a megbocsátáshoz, mint a béke evangéliumi értelméhez!

 2. Rostás Tibor Attiláné . 6-Gyermekes család anya
  > .Sajnos nagyon nehéz ,anyagi körülmények között élünk.A Férjem a
  > munkát elveszítette .Ami kis jövedelmünk van .OTP -REZSI Kölcség
  > elviszi. Így , szinte semmire nem marad .Ez a Település HALMOZOTTAN
  > HÁTRÁNYOS!!!!!!!! .ITT munka és egykébb lehetőségek nincsenek.Sajnos,
  > nagyon szegények itt az emberek .Szinte a Gyerekeknek a mindennapi
  > léte is ,veszélyben van . {MEGLEHET NÉZNI !!!} ITT a Tél se ÉLELEM SE
  > TÜZELŐ Nagyon sok családnál . Nagyon szegények vagyunk .Karácsonyt a
  > gyerekeknek, már rég nem csináltam .Vagyis csináltunk, mert nincsen
  > miből ˘!!!!!!!! .De igyvan sok család is Mélyen tisztelt Hölgyem
  > .Hajdú -Bihar Megyében élünk Told Községben .4117 Dózsa
  > György út 57 sz .550-Lélekszámú e.Sirva irom e levelet .mert{ most meg
  > int mitmongyak a gyerekeknek} Már Szégyellem a gyerekek előtt. Ezért
  > fordultam a Tisztelt aszonyom ,segítsen nekünk .Bármijen
  > segitség ,sokat számitana .És Életbe vágóan fontos lenne ..A Száma
  > ;06303419974 . Az Urjézus Áldja meg
  > önt s kedves családját . Bocsásson meg ha zavartuk a hétvégéjét . De
  > már senki nincsen aki segíteni tudna . Ön jó ember !! És reméjük
  > megtecett érteni minket ,és Méltányosságot gyakorol . Kérem ha van egy
  > kis ideje irjon visza nekünk .Számithatunk némi segitségre
  > .Tisztelettel Rostás Attiláné . Told 4117 Dozsa györgy ut 57
  > Tel 06303419974 Várjuk válaszát.Bármijen segitség jólenne. Imátkozzatok értünk testvérek.


Vélemény, hozzászólás?

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

%d blogger ezt szereti: